AKTUALNOŚCI

Spotkajmy się na Targach Pracy

Zapraszamy do udziału w 21 Środkowopomorskich Targach Pracy - Hala Widowiskowo - Sportowa, ul. Śniadeckich 4 w Koszalinie, 18.04.2024 godz. 10.00-14.00. 

Już po raz kolejny będziemy obecni na Środkowopomorskich Targach Pracy. Jeśli branża IT nie jest Wam obca, szukacie satysfakcjonującej i rozwojowej pracy, chcecie tworzyć projekty i technologie wpływające na życie społeczeństwa, koniecznie zajrzyjcie na stanowisko nr 3.

Chętnie Was poznamy i przybliżymy Wam, jak wygląda praca w ZETO, w jakich projektach bierzemy udział. Przyjdź i dowiedz się więcej. Pobierz informator targowy. 

Dołącz do zespołu ZETO Koszalin Sp. z o.o. Do naszych aplikacji dedykowanych dla sektora administracji publicznej tj. systemy klasy EZD, systemy finansowo-księgowe, podatków i opłat lokalnych poszukujemy Specjalisty / Specjalistki ds. wdrożeń

KSeF

Ministerstwo Finansów poinformowało, że krajowy system e-Faktur (KSeF), który miał ruszyć obligatoryjnie od 1 lipca 2024 r., zostanie wdrożony w późniejszym terminie. Przyczyną kolejnego opóźnienia we wdrożeniu KSeF są problemy technologiczne.

Obecnie trwają konsultacje Ministerstwa Finansów, w których nasza firma bierze czynny udział.
Konsultacje będą służyły poznaniu oczekiwań przedsiębiorców w zakresie materiałów dotyczących KSeF. Zostaną też omówione plany Ministerstwa dotyczące akcji szkoleniowej i informacyjnej oraz zasady uczestnictwa ekspertów Ministerstwa w spotkaniach, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne. Lista konsultowanych tematów - https://www.podatki.gov.pl/ksef/konsultacje/

Na 29 lutego zaplanowano mi.in. spotkanie z jednostkami samorządu terytorialnego (JST).
Konsultacje z JST będą służyły omówieniu kwestii związanych z wystawianiem faktur przez JST, a także omówieniu zakresu uprawnień w KSeF oraz szczegółowych elementów faktur wystawianych w KSeF.

Prace modyfikacyjne ZETO Koszalin dotyczą naszych systemów: FK, Fakturowanie, EZD eKancelaria — w ramach tych prac zapewnimy:

 1. Automatyczne odbieranie faktur z KSeF.
 2. Automatyczne wysyłanie faktur na KSeF.
 3. Integrację systemów FK i Fakturowanie z EZD eKancelaria w celu automatyzacji procesu obiegu, opisu i akceptacji faktur przychodzących.

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur stanowi ważny krok w kierunku cyfryzacji polskiego systemu podatkowego, oferując wszystkim podmiotom szereg korzyści operacyjnych i strategicznych. Jego implementacja ma potencjał do znaczącego usprawnienia i uproszczenia procesów fakturowania, co przyczynia się do lepszej efektywności działalności gospodarczej na wszystkich poziomach.

e-DORĘCZENIA

Czym tak właściwie są?
e-Doręczenia to nic innego jak odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Usługa ta umożliwia elektroniczne wysyłanie i odbieranie korespondencji. Rozwiązanie to pozwoli uniknąć wizyt w urzędzie i archiwizowania papierowej korespondencji. Urząd już nie będzie przekazywał listów w formie papierowej. Wszystkie dokumenty będą wysyłane na adres e-Doręczeń. W przyszłości system ten zastąpi ePUAP.

Co je wyróżnia?
Bezpieczeństwo, komfort, oszczędność czasu, skuteczność i szybkość komunikacji, powiadomienia na bieżąco i dowody doręczenia dokumentów elektronicznych zgodne z KPA.

Dlaczego system zapewnia bezpieczeństwo?

 • integralność - niezmienność od początku do końca trwania procesu,
 • dowody (nadania, preawizacji, odbioru) dla całego procesu,
 • jednoznaczna identyfikacja nadawcy i odbiorcy uniemożliwiająca wyparcie się uczestnictwa w procesie - uwierzytelnianie do usługi o za pomocą środka identyfikacji elektronicznej,
 • zapewnienie dokładnych czasów poszczególnych zdarzeń - kwalifikowany znacznik czasu.

Kogo dotyczą?
Wszystkie podmioty publiczne, zawody zaufania publicznego i przedsiębiorcy będą miały obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych. Obowiązek ten wprowadzany będzie stopniowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Od kiedy będą obowiązywać?
Minister cyfryzacji wydał komunikat, w którym poinformował o konieczności wprowadzenia przez podmioty objęte ustawą, rozwiązań technicznych i organizacyjnych, niezbędnych do uruchomienia systemu e-Doręczeń. Czynności te mają się odbyć do 10 grudnia br 30 grudnia br.

12.12.2023 r. Sejm znowelizował ustawę o doręczeniach elektronicznych (15.12.2023 r. Prezydent ją podpisał), przesuwając termin uruchomienia rozwiązań umożliwiającym powszechne doręczanie i odbieranie korespondencji z wykorzystaniem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Zgodnie z przyjętą zmianą uruchomienie skrzynek na potrzeby publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej zostało opóźnione co najmniej do 30 marca 2024 r., ale nie później niż do 1 stycznia 2025 r.

Planowane przez Ministerstwo Cyfryzacji zmiany w e-Doręczeniach w 2024 r. (https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/planowane-zmiany-w-e-doreczeniach-w-2024-roku):

 • limit wielkości wiadomości z załącznikami zwiększy się z 15 MB do 500 MB,
 • maksymalna liczba adresatów wiadomości masowej zwiększy się z 15 do 1000 adresatów,
 • zmieni się moment wystawienia dowodu doręczenia – będzie to następowało w chwili otwarcia wiadomości – obecnie dzieje się to, gdy odbiorca loguje się do skrzynki do e-Doręczeń,
 • w aplikacji mObywatel zostaną uruchomione powiadomienia z e-Doręczeń,
 • będzie możliwe podpisywanie wiadomości za pomocą profilu zaufanego.

Nasz system eKancelaria jest przygotowany na to rozwiązanie. Mamy za sobą pierwsze udane uruchomienia u klientów i z ogromnym entuzjazmem czekamy na kolejne wdrożenia naszego rozwiązania 

 

e-DORĘCZENIA

e-Doręczenia  - Czym tak właściwie są? Zapraszamy na szkolenie - Jak przygotować wdrożenie e-Doręczeń w organizacji.

Czym tak właściwie są?
e-Doręczenia to nic innego jak odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Usługa ta umożliwia elektroniczne wysyłanie i odbieranie korespondencji. Rozwiązanie to pozwoli uniknąć wizyt w urzędzie i archiwizowania papierowej korespondencji. Urząd już nie będzie przekazywał listów w formie papierowej. Wszystkie dokumenty będą wysyłane na adres e-Doręczeń. 

Co to jest PURDE, PUH, ADE ...? Zastanówmy się razem. 

Zapraszamy  do wzięcia udziału w warsztatach szkoleniowych dotyczących e-Doręczeń. Na warsztatach szczegółowo i w przystępnym języku omówimy:

 • podstawy prawne
 • zapisy ustawy i komunikatów
 • obowiązki i terminy wynikające z ustawy.

Zaprezentujemy Państwu poszczególne funkcjonalności naszych aplikacji związane z obsługa e-Doręczeń ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji adresata i wysyłką korespondencji za pośrednictwem e-Doręczeń.

Zapraszamy Państwa do kontaktu. Szkolenia mogą odbyć się w ZETO lub w Państwa siedzibie jak również online. Termin i godziny szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb.

Cyberbezpieczny Samorząd

UWAGA ! Wydłużono termin na składanie wniosków konkursowych – nabór będzie trwał do 14.12.2023 do godziny 16:00.

UWAGA ! Wydłużono termin na składanie wniosków konkursowych – nabór będzie trwał do 30.11.2023 do godziny 16:00.

W ostatnich latach zauważyć można znaczny wzrost liczby atakó w w obszarze cyberbezpieczeństwa. Badanie przeprowadzone w 2020r. przez zespół CSIRT NASK ujawniło, że ponad połowa stron internetowych samorządów przejawia podatność na ataki. Cyberprzestępcy coraz częściej wykrywają błędy i wykorzystują je do przeprowadzania kradzieży danych.

Niestety problem ten nie znika. W drugiej połowie 2022r. mogliśmy zauważyć wyraźny wzrost zgłoszeń incydentów związanych z cyberprzestępczością. Pokazuje to, że zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji staje się koniecznością.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym opracowało projekt, którego realizacja przyczyni się do:

 • wdrożenia lub aktualizacji polityki bezpieczeństwa informacji,
 • wdrożenia środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
 • podniesienia kompetencji personelu,
 • wdrożenia mechanizmów zwiększających odporność na ataki.

19.07.2023 ruszył nabór do projektu „Cyberbezpiecznego Samorządu”. Granty zostaną przyznane na zakup usług i środków technicznych służących zwiększeniu poziomu cyberbezpieczeństwa JST w obszarach: organizacji, kompetencji i technologii.

Projekt ten będzie realizowany na terenie całego kraju. Zostaną nim objęte wszystkie jednostki samorządowe, które na ten cel otrzymają dofinansowanie w formie grantu. Wysokość grantu to od 200 tys. do 850 tys. zł, w zależności od ilości mieszkańców. Całkowita kwota przeznaczona na ten cel to 1 762 235 453,00 PLN

Czas realizacji Projektu Grantowego wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy o powierzenie Grantu (nie później niż do 30.06.2026 r.).

Wniosek o przyznanie dofinansowania składać można w dniach 19.07.2023 r. do 30.09.2023 r. do godziny 16:00. Zachęcamy do zapoznania się z treścią założenia projektu.

Jako, że nasza firma od niemal 30 lat specjalizuje się w obsłudze informatycznej sektora samorządowego przygotowaliśmy ofertę produktów i usług skierowanych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego możliwych do realizacji w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w podziale na 3 obszary: Obszar Organizacyjny, Obszar Techniczny oraz Obszar Kompetencyjny.

Instytucje zainteresowane skorzystaniem z możliwości uzyskania dofinansowania w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd mogą liczyć na naszą pomoc i wsparcie merytoryczne podczas całego procesu związanego z wdrożeniem projektu. W szczególności chcielibyśmy podkreślić, że posiadamy osoby mające uprawnienia certyfikowanego audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001 mogące przeprowadzić formalne audyty obszaru cyberbezpieczeństwa.

żródło: https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad 

CIEPŁE MIESZKANIE

W związku z uruchomieniem przez NFOŚiGW II edycji programu „Ciepłe mieszkanie”, wytworzyliśmy moduł CIEPŁE MIESZKANIE służący do obsługi żądania wydawania zaświadczeń oraz wydawania zaświadczeń dla osób, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z NFOŚiGW lub z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. więcej

źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Spotkajmy się na Targach Pracy

Zapraszamy do udziału w 20 Środkowopomorskich Targach Pracy - Hala Widowiskowo - Sportowa, ul. Śniadeckich 4 w Koszalinie, 13.04.2023 godz. 10.00-14.00. 

Już po raz kolejny będziemy obecni na Środkowopomorskich Targach Pracy. Jeśli branża IT nie jest Wam obca, szukacie satysfakcjonującej i rozwojowej pracy, chcecie tworzyć projekty i technologie wpływające na życie społeczeństwa, koniecznie zajrzyjcie na stanowisko nr 2.

Chętnie Was poznamy i przybliżymy Wam, jak wygląda praca w ZETO, w jakich projektach bierzemy udział. Przyjdź i dowiedz się więcej. Pobierz informator targowy. 

DODATEK GAZOWY

W nawiązaniu do ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. (Dz.U. z 2022r. poz. 2687) informujemy Państwa, iż trwają prace nad systemem obsługującym zadania w ramach refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. System będzie gotowy do dystrybucji do dnia 31.01.2023r. więcej

DODATEK ELEKTRYCZNY

W nawiązaniu do ustawy z dnia 7 października 2022r. (Dz.U. z 2022r. poz. 2243) o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej informujemy Państwa, iż trwają pracę nad systemem obsługującego zadania wynikające z powyższej podstawy prawnej i zostanie on dystrybuowany do dnia 01.12.2022r. więcej

DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH

W związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, jesteśmy gotowi przekazać Państwu system do obsługi dodatku dla podmiotów wrażliwych.

System DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH jest systemem informatycznym wspomagającym realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. System dedykowany jest dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych. więcej

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

W nawiązaniu do ustawy z dnia 19 września 2022r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw informujemy Państwa, iż system obsługujący zadania wynikające z powyższej podstawy prawnej został ukończony i jest gotowy do dystrybucji.

System DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH jest systemem informatycznym wspomagającym realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 19 września 2022r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. System dedykowany jest dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych. więcej

DODATEK WĘGLOWY

W nawiązaniu do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1692) informujemy Państwa, iż system obsługujący zadania wynikające z powyższej podstawy prawnej został ukończony i jest gotowy do dystrybucji.

Program DODATEK WĘGLOWY jest systemem informatycznym, wspomagającym realizację zadań ustawowych wynikających z ustawy z 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. więcej

Spotkajmy się na Targach Pracy

Zapraszamy do udziału w 19 Środkowopomorskich Targach Pracy - Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich 4 w Koszalinie - 26.02.2020 - godz. 10.00-14.00. 

Już po raz kolejny będziemy obecni na Targach Edukacji i Pracy, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą pracy, staży i praktyk (stoisko nr 19). Przyjdź i dowiedz się więcej

Zadania Własne i Zlecone Gminie - Art.13

W związku z  wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) art. 13 ust. 3 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. 2022 poz. 605) informujemy, że jesteśmy gotowi do  przekazania Państwu oprogramowanie do realizacji zadań wynikających z ustawy i rozporządzenia.

Rozporządzenie określa maksymalną wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy.

Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy otrzymają świadczenie 40 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia przez rząd to max. 60 dni jednakże Rozporządzenie przewiduje możliwość podwyższenia kwoty jak i wydłużenia okresu wypłaty świadczenia.

Gazele Biznesu 2021

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. w Koszalinie znalazła się w gronie firm z tytułem Gazele Biznesu 2021

Gazele Biznesu to najstarszy, najbardziej wiarygodny i najpopularniejszy ranking małych i średnich firm w Polsce. „Puls Biznesu” organizuje go nieprzerwanie od 2000 r., realizując misję wspierania przedsiębiorczości. Ranking bazuje na najbardziej obiektywnych kryteriach – wynikach finansowych, a udział w nim jest bezpłatny. Obecność w rankingu oznacza, że firma należy do elity małych i średnich firm – nie tylko dynamicznie się rozwija, ale jest także transparentna.

Ranking najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw redakcja dziennika gospodarczego Puls Biznesu opublikowała 20 grudnia 2021 roku już po raz dwudziesty drugi. Tytuł jest potwierdzeniem dobrej kondycji finansowej firmy, wiarygodności w oczach klientów i kontrahentów, buduje prestiż marki, umożliwia nawiązanie nowych kontaktów biznesowych.

Jesteśmy dumni iż znaleźliśmy się w tak zacnym gronie. Kapitule dziękujemy za przyznanie tak ważnej nagrody. Nie byłoby nas tu i teraz bez ludzi, którzy tworzą naszą firmę - dziękujemy Wam za ogromny wkład pracy.

DODATEK OSŁONOWY

W związku z opublikowaniem Ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym informujemy, iż jesteśmy gotowi przekazać Państwu oprogramowanie do obsługi DODATKU OSŁONOWEGO. System DODATEK OSŁONOWY jest systemem informatycznym, wspomagającym realizację zadań ustawowych w zakresie realizacji Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej i Ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. System dedykowany jest dla Gmin i Ośrodków Pomocy Społecznej mających za zadanie wypłatę świadczenia. więcej

Jesteśmy sponsorem TEDxKoszalin 2021!

To wyjątkowa konferencja, która promuje innowacje i rozwój, a jednocześnie dostarcza rozrywki i inspiracji. Cieszymy się, że możemy dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju takich inicjatyw ❤️ 

Warto pomagać organizatorom, którzy stoją za wartościowymi wydarzeniami.

Chcielibyśmy zaprosić Was wszystkich do udziału. Biletów już nie ma, ale w tym roku po raz pierwszy zostanie przeprowadzona transmisja live! 

6.11 o godzinie 14.00 śledźcie uważnie fanpage @tedxkoszalin i czerpcie inspiracje od tych wyjątkowych ludzi ❤️ 

REKRUTACJA

Dołącz do nas - praca dla programistów JAVA, DELPHI. ZETO Koszalin Sp. z o.o. jako producent i integrator rozwiązań informatycznych zatrudni w pełnym wymiarze godzin programistów.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie aplikacji na adres ZETO Koszalin Sp. z o.o., ul. 4 Marca 38, 75-708 Koszalin lub przesłanie aplikacji formularzem. W treści proszę wpisać "JUNIOR JAVA DEVELOPER", "SENIOR JAVA DEVELOPER", "JUNIOR DELPHI DEVELOPER" lub "SENIOR DELPHI DEVELOPER".

Prosimy o załączenie klauzuli: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie 75-708, 4 Marca 38, danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż rok.". (Więcej)

MONITOROWANIE REALIZACJI BUDŻETU

MONITOROWANIE REALIZACJI BUDŻETU to portal budżetowy, który dzięki wykorzystaniu technologii internetowej zapewnia możliwość monitorowania realizacji planu budżetowego przez kierownictwo podległych jednostek organizacyjnych oraz wydziały urzędu z dowolnego miejsca.

Na portalu w ramach jednostki organizacyjnej mamy możliwość analizowania planu  w zakresie dochodów i wydatków w wybranej przez użytkownika szczegółowości (dział, rozdział, paragraf, rodzaj zadania, dysponent, plan, wykonanie).

Użytkownik decyduje o prezentacji kolumn w zakresie planu, wykonania, zaangażowania, pozostało i procentu wykonania. W ramach prezentowanego wykonania dla poszczególnych klasyfikacji budżetowych istnieje możliwość prezentacji poszczególnych dokumentów księgowych składających się na dane wykonanie. Dane na portalu prezentowane są w formie  tabeli lub  wykresu.

ZETO Cloud Backup

ZETO Cloud Backup- usługa, która pozwala na zabezpieczenie całej infrastruktury biznesowej klienta w szczególności stacji roboczych, laptopów, urządzeń mobilnych, serwerów, bazy danych oraz maszyn wirtualnych. Zapewniamy zaawansowany backup dla nielimitowanej liczby urządzeń końcowych, ilości użytkowników końcowych, serwerów i maszyn wirtualnych, około dwudziestu platform takich jak: Windows PC, Windows Server, Windows Server Essentials, Windows System State, Linux Server, VMware, Hyper-V, Exchange, Outlook. W ramach usługi udzielamy wsparcia przy konfiguracji rozwiązania.  Czytaj więcej

Świąteczne życzenia

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w 2021 roku składa Zarząd ZETO Koszalin Sp. z o.o.

Piotr Maszkiewicz - Prezes Zarządu Izabela Wrzeszcz - Członek Zarządu

 

CZYSTE POWIETRZE

W nawiązaniu do  ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw wytworzyliśmy moduł CZYSTE POWIETRZE, służący do obsługi żądania wydawania zaświadczeń oraz wydawania zaświadczeń dla osób, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z NFOŚiGW lub z wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej. więcej

źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

PARP - 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. 4 Marca 38, uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, finansowanym w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem jest pomoc średnim przedsiębiorstwom w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Podziękowania

Serdeczne Podziękowania dla Centrum Druku 3D Politechniki Koszalińskiej Wydziału Mechanicznego za wsparcie i przekazanie nam 25 przyłbic ochronnych dla naszych pracowników. Przekazany dar umożliwi nam zapewnienie właściwej ochrony zarówno naszych klientów jak i naszych pracowników podczas prowadzonych szkoleń lub instalacji sprzętu w szkołach i instytucjach publicznych. 

Dziękujemy

Pracownicy i Zarząd ZETO Koszalin Sp. z o.o.

Punkt Rejestracji CUZ Sigillum

Od 4 maja br. planujemy wznowienie obsługi klientów w Punkcie Rejestracji CUZ Sigillum przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.

Osoby zainteresowane powinny się zarejestrować w elektronicznym punkcie rejestracji pod adresem https://sklep.sigillum.pl. Skontaktujemy się w celu ustalenia terminu wizyty.

Help Desk ZETO Koszalin Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w trosce o zdrowie i życie pracowników ZETO Koszalin Sp. z o.o. podjęliśmy decyzję o przechodzeniu części naszych pracowników na pracę zdalną. Wszelkie zgłoszenia prosimy kierować za pośrednictwem udostępnionego HelpDesku https://helpdesk.gmina24.pl/. W okresie od 16.03.2020 do odwołania nie będą przyjmowane zgłoszenia telefoniczne. Liczymy na Państwa zrozumienie.

Z poważaniem

Izabela Wrzeszcz
Członek Zarządu

Punkt Rejestracji CUZ Sigillum

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego Punkt Rejestracji CUZ Sigillum działający w Zakładzie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. w Koszalinie będzie nieczynny do odwołania.

Informację o ponownym uruchomieniu ogłosimy na naszej stronie www.

Spotkajmy się na Targach Pracy

Zapraszamy do udziału w 18 Środkowopomorskich Targach Edukacji i Pracy - Hala Widowiskowo - Sportowa, ul. Śniadeckich 4 w Koszalinie - 26.02.2020 - godz. 11.00-15.00. 

Już po raz kolejny będziemy obecni na Targach Edukacji i Pracy, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą pracy, staży i praktyk (stoisko nr 22). Przyjdź i dowiedz się więcej

 

solidna firma 2019

Certyfikat Solidna Firma to potwierdzenie: stabilnej sytuacji finansowej firmy, realizacji założeń CSR czyli Społecznej Odpowiedzialności Biznesu,  wysokich standardów załogi i zarządu firmy, przynależności do grona znanych i cenionych firm.

Certyfikaty Solidnej Firmy przyznawane są firmom, które w swoich działaniach kierują się takimi wartościami jak rzetelność oraz odpowiedzialność społeczna. Tytuł ten to forma informacji gospodarczej, która pomaga klientom w wyborze sprawdzonych polskich podwykonawców i producentów. Może być także wykorzystana w budowaniu strategii wizerunkowej firmy. Aby uzyskać Certyfikat Solidnej Firmy i trafić na tzw. białą listę przedsiębiorstw należy spełniać najwyższe standardy jakości i przejść pozytywnie trzyetapową weryfikację.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. już po raz szósty jest laureatem certyfikatu Solidnej Firmy. Jesteśmy dumni iż znaleźliśmy się w tak zacnym gronie. Kapitule Solidnej Firmy dziękujemy za przyznanie tak ważnej nagrody. Nie byłoby nas tu i teraz bez ludzi, którzy tworzą naszą firmę - dziękujemy Wam za ogromny wkład pracy.

Wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku 2020

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku 2020 wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę składa Zarząd ZETO Koszalin Sp z o.o. wraz z pracownikami.

maile z zainfekowanym załącznikiem

Od kilku dni ktoś, podając się za przedstawiciela naszej firmy, rozsyła z różnych adresów e-mail, nienależących do ZETO, zainfekowane załączniki, opisane jako faktury.

Nie mamy z tą akcją nic wspólnego. Adresy poczty mailowej naszych pracowników mają w rozszerzeniu treść zeto.koszalin.pl.

Sprawę przekazaliśmy do organów ścigania.

Szkolenia-wrzesień

W miesiącu wrześniu zapraszamy do wzięcia udziału w jednodniowych warsztatach szkoleniowych. Szkolenia realizowane będą w grupach do 14 osób w godzinach: od  9:00 do max 14:00. Koszt szkolenia od osoby to 250zł netto. Zgłoszenia na szkolenia należy wysłać najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2019r. na adres mailowy: szkolenia@zeto.koszalin.pl.

 

Tematyka szkoleń:

 1. Integracja Gmina-Wojewoda
 1. Złotówka za złotówkę
 1. Świadczenia rodzinne, wychowawcze i Dobry Start – zmiany w 2019r oraz weryfikacje usług w CBB
 1. Obsługa CSIZS, poczta elektroniczna, odbieranie /przekazywanie wniosków, operacje na wnioskach
 1. Opieka i terminale mobilne – nowa (7) wersja terminali mobilnych.

Szczegółowy harmonogram

Współpraca z Gminą Karlino

ZETO Koszalin Sp. z o.o. nawiązało współpracę z Gminą Karlino i Zespołem Szkół w Karlinie w zakresie kształcenia na kierunkach technicznych, takich jak technik informatyk oraz technik programista.

13 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie podpisany został list intencyjny przez Burmistrza Waldemara Miśko i Prezesa ZETO Koszalin Sp. z o.o. Piotra Maszkiewicza. Strony będą promować i inicjować współpracę opartą na transferze wiedzy, technologii i rozwiązaniach innowacyjnych przy kształceniu na kierunkach technicznych. 

NOWE KIERUNKI TO SZANSA NA LEPSZĄ EDUKACJĘ W KARLINIE (więcej)

 

ZETO Cloud Backup

ZETO Koszalin Sp. z o.o. uruchamia nową usługę ZETO Cloud Backup, która pozwala na zabezpieczenie całej infrastruktury biznesowej klienta w szczególności stacji roboczych, laptopów, urządzeń mobilnych, serwerów, bazy danych oraz maszyn wirtualnych. Zapewniamy zaawansowany backup dla nielimitowanej liczby urządzeń końcowych, ilości użytkowników końcowych, serwerów i maszyn wirtualnych, około dwudziestu platform takich jak: Windows PC, Windows Server, Windows Server Essentials, Windows System State, Linux Server, VMware, Hyper-V, Exchange, Outlook. W ramach usługi udzielamy wsparcia przy konfiguracji rozwiązania.  Czytaj więcej

ZETO Koszalin SP. z o.o. MADE IN KOSZALIN 2018 w kategorii: "Biznes - IT"

7 grudnia 2018 Centrum Biznesu Fundacji CIP zorganizowało IV Forum MADE IN KOSZALIN, którego ideą jest promowanie patriotyzmu lokalnego, designu oraz firm i wydarzeń, z których Koszalin może być dumny.

Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński objął Forum MADE IN KOSZALIN patronatem honorowym. Partnerami wydarzenia byli: Park Technologiczny S.A., Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie, Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Politechnika Koszalińska oraz Instytut Wzornictwa. Podczas Forum zaprezentowane zostały wyjątkowe koszalińskie firmy i wydarzenia, a wybitne oraz te, które w najlepszy sposób promują Koszalin nagrodzone zostały Laurami MADE IN KOSZALIN 2018.

Wyróżnienie MADE IN KOSZALIN 2018 w kategorii: "Biznes - IT" została nasza firma ZETO Sp. z o.o.

Jesteśmy dumni iż znaleźliśmy się w tak zacnym gronie. Kapitule Forum MADE IN KOSZALIN dziękujemy za przyznanie tak ważnej nagrody. Nie byłoby nas tu i teraz bez ludzi, którzy tworzą naszą firmę - dziękujemy Wam za ogromny wkład pracy.

Koncert muzyki dawnej „Andrzej Hakenberger (1574-1627) Monety"

ZETO Koszalin Sp. z o.o. objęło mecenatem koncert muzyki dawnej „Andrzej Hakenberger (1574-1627) Monety", który odbędzie się w Filharmonii Koszalińskiej dnia 7 grudnia 2018 r o godzinie 19.00. Firma ZETO Koszalin Sp. z o.o w przeszłości wielokrotnie wspierała finansowo działalność wybitnego profesjonalnego zespołu a cappella, który jako instytucja budżetowa nie dysponował wystarczającymi środkami do realizacji ambitnych celów jak organizacja Dni Bachowskich, Msza c-moll W.A. Mozarta , Stabat Mater K. Szymanowskiego i innych.

Andreas Hakenberger był muzykiem działającym przez całe swoje zawodowe życie na terenie Korony Królestwa Polskiego – w Krakowie, może w Warszawie, a także w Gdańsku. Urodził się na Pomorzu w roku 1573 lub 1574. Nie wiadomo, gdzie się kształcił. Co najmniej od roku 1602, a może nawet od 1599 zatrudniony był jako śpiewak w kapeli polskiego króla Zygmunta III Wazy. Do najwybitniejszych utworów Hakenbergera należą motety na 6, 7, 8, 9, 10 i 12 głosów opublikowane w dwóch zbiorach: Sacri modulorum concentus (Szczecin 1615) i Harmonia sacra (Frankfurt nad Menem 1617). Są one świadectwem związków kompozytora ze środowiskiem bliskim mu wyznaniowo. Pierwszy z druków zadedykował  biskupowi włocławskiemu Wawrzyńcowi Gembickiemu, znanemu z kontrreformacyjnych poczynań wobec luterańskiej społeczności Gdańska.  Adresatem drugiego druku został niegdysiejszy chlebodawca Hakenbergera, ultrakatolicki król Zygmunt III. Teksty większości tych motetów były jednak zgodne zarówno z doktryną katolicką, jak i luterańską, toteż wykonywano je także w Gdańsku.

Polski Chór Kameralny należy do wąskiego grona światowej elity w pełni profesjonalnych chórów kameralnych. Założony w 1978 roku przez Ireneusza Łukaszewskiego, a od 1983 prowadzony przez jego brata Jana. Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis jest Instytucją Kultury Miasta Gdańska. Należy również do Europejskiego Stowarzyszenia Profesjonalnych Chórów Kameralnych TENSO. W 2018 r. obchodzi jubileusz 40-lecia działalności.

Jan Łukaszewski dyrygent i dyrektor Polskiego Chóru Kameralnego i dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Mozartowskiego Mozartiana, wykładowca kursów mistrzowskich, profesor sztuk muzycznych − jest uznawany za jednego z najwybitniejszych w Europie specjalistów w dziedzinie muzyki chóralnej. Ceniąc kunszt artystyczny Polskiego Chóru Kameralnego i jego Dyrektora, współcześni kompozytorzy, polscy i zagraniczni (m.in. Wojciech Kilar, Krzesimir Dębski, Edward Pałłasz, Krzysztof Penderecki, Paweł Łukaszewski), już ponad 630 razy powierzyli Janowi Łukaszewskiemu dyrygowanie światowymi prawykonaniami swoich kompozycji. Współpracował m.in. z chórami Polskiego Radia, Filharmonii Krakowskiej, Filharmonii Wrocławskiej i Filharmonii Śląskiej. Występuje jako dyrygent z takimi orkiestrami jak m.in. Sinfonia Varsovia, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Academy of Ancient Music, Akademie für Alte Musik Berlin czy Venice Baroque Orchestra. Obok Polskiego Chóru Kameralnego prowadzi także Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Olivenses.

Witosława Frankowska absolwentka Wydziału Teorii i Kompozycji Akademii Muzycznej w Gdańsku, kameralistka, etnomuzykolożka. Już podczas studiów zainteresowała się realizacją basso continuo, doskonaląc swe umiejętności w klasie muzyki dawnej, prowadzonej przez Ewę Stąporek-Pospiech. W 2013 r. otrzymała z wyróżnieniem tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie etnomuzykologii, przyznany przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Łączy działalność artystyczno-naukową z popularyzacją muzyki dawnej i regionalnej. 

czytaj więcej

Szkolenia-listopad

Zapraszamy  do wzięcia udziału w jednodniowych warsztatach szkoleniowych z obsługi  funkcjonalnej systemów FK2. Na warsztatach zaprezentujemy Państwu poszczególne funkcjonalności wskazanych aplikacji  ze szczególnym uwzględnieniem zmian z ostatniego roku.

Szczegółowy harmonogram

Szkolenia-październik

Zapraszamy  do wzięcia udziału w jednodniowych warsztatach szkoleniowych z obsługi  funkcjonalnej systemów FK2 i eKancelaria. Na warsztatach zaprezentujemy Państwu poszczególne funkcjonalności wskazanych aplikacji  ze szczególnym uwzględnieniem zmian z ostatniego roku.

Szczegółowy harmonogram

Dobry Start 300+

ZETO Koszalin Sp. z o.o. wdrożyło w około 120 ośrodkach pomocy społecznej aplikację DOBRY START służącą do przyjmowania wniosków, ewidencjonowania ich oraz realizacji płatności w ramach rządowego programu DOBRY START (Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.).  Wdrożenia wymagały szkoleń pracowników ośrodków pomocy społecznej jak i integracji z opracowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej systemem Emp@tia w celu umożliwienia wymiany dokumentów elektronicznych.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. partnerem III Krajowego Kongresu Sekretarzy

Krajowy Kongres Sekretarzy jest przedsięwzięciem na skalę ogólnopolską, skierowanym do sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest integracja środowiska sekretarzy i wymiana doświadczeń wynikających z różnych modeli i stosowanych praktyk zarządzania w samorządach terytorialnych. Program Kongresu co roku powstaje w dialogu z środowiskiem sekretarzy w jednostkach samorządu terytorialnego z całej Polski.

Zakres merytoryczny tegorocznego Kongresu dotyczył m.in. cyfryzacji, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz wielu innych aktualnych wyzwań jakie stawia samorządom prawodawstwo. Pierwszego dnia, podczas sesji plenarnych, poruszone zostały kwestie związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Dzięki stałej współpracy Fundacji z Radą Europy, jej przedstawiciele zaprezentowali jak doskonalić jakość zarządzania w administracji lokalnej. Fundacja jako jedyna instytucja w Polsce jest akredytowanym ośrodkiem wdrażania w polskich samorządach Europejskiej Odznaki Doskonałości w Zarządzaniu Lokalnym (ELoGE). Drugiego dnia Kongresu odbyło się osiem sesji panelowych poświęconych m.in. tematyce prawa pracy, dostępu do informacji publicznej w kontekście RODO, wyzwań dla administracji lokalnej jakie stawiają wybory  samorządowe.

Prezes ZETO Koszalin Sp. z o.o. przedstawił uczestnikom Kongresu nasze doświadczenie w zakresie Cyfryzacji w działalności urzędu samorządowego podczas drugiego dnia w panelu, którego gospodarzem był Dyrektor Ośrodka FRDL w Gdańsku Pan Andrzej Banach a panelistami:

 • Marcin Stefański - Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, Urząd
 • Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
 • Grzegorz Hunicz - Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Urząd Miasta Lublin
 • Piotr Maszkiewicz - Prezes Zarządu ZETO Koszalin
 • Maciej Marciniak - Członek Zarządu MW Concept Sp. z o.o.

 

 

VIII Lubuski Konwent Informatyków i Administracji

W dniach 9-10 maja 2018 odbył się VIII Lubuski Konwent Informatyków i Administracji. Konwent to ważna inicjatywa dla kształtowania i budowania społeczeństwa informacyjnego zarówno w woj. lubuskim jak i całym kraju. Przy Konwencie współpracują różne instytucje i dzięki temu, podczas Konwentów, prezentowane są tematy dotyczące aktualnych problemów oraz zadań stojących przed administracją, a tym samym pogłębiają wiedzę uczestników w tym zakresie. Dyskusje panelowe i rozmowy są kolejnym cennym źródłem informacji.

Konwent skierowany jest do przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej:

 • Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów, Sekretarzy Gmin i Powiatów
 • Informatyków, Naczelników, Kierowników, Inspektorów JST,
 • Dyrektorów IT

ZETO Koszalin Sp. z o.o. już od kilku lat jest partnerem merytorycznym tego wydarzenia. W tym roku wystąpiliśmy z prelekcją pt. System Elektronicznego Zarządzania Dokumentem eKancelaria. Czy możliwa jest sprawna praca Urzędu bez wdrożonego systemu EZD w sytuacji gwałtownego przyrostu ilości dokumentów elektronicznych?

Szkolenie - Jak przygotować wdrożenie RODO w organizacji

25 maja 2018 roku zaczną funkcjonować nowe przepisy ujęte w unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wpłyną one na wszelkie podmioty przetwarzające dane, niezależnie od ich wielkości, branży, czy też lokalizacji w Europie. Nowe przepisy mają wzmocnić poziom ochrony danych osobowych wszystkich obywateli Unii Europejskiej, a przedsiębiorstwa, które nie zadbają o pełną zgodność z RODO w chwili wejścia regulacji w życie, mogą ponieść wysokie kary finansowe.

 

Zakres szkolenia

Szkolenie kierowane do szeroko rozumianego kierownictwa instytucji (członkowie zarządu, ABI, kandydaci na IOD, dyrektorzy, kierownicy). Podczas szkolenia omawiane są najważniejsze zmiany prawne, jakie wprowadza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zakresie ochrony danych osobowych, które zacznie obowiązywać 25 maja 2018 roku. Ponadto, uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak przygotować się do audytu sprawdzającego gotowość organizacji do implementacji RODO oraz w jaki sposób zorganizować wdrożenie RODO.

Cele szkolenia

Podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do praktycznego stosowania rozporządzenia RODO  w organizacji. Cele uzupełniające kursu to przede wszystkim zapoznanie słuchaczy z:

 • podstawowymi pojęciami w zakresie ochrony danych osobowych,
 • zmianami prawnymi, jakie wprowadza RODO,
 • kim jest Inspektor Ochrony Danych, jakie są jego zadania i wymogi kwalifikacyjne,
 • jak zmieniają się wymagania wobec ADO,
 • czym jest certyfikacja, akredytacja,
 • jak zorganizować zespół wdrażający RODO w organizacji,
 • na co zwrócić uwagę przy wdrożeniu RODO w Dziale Kadr.

Plan szkolenia:

 • Wprowadzenie do przedmiotu szkolenia. Podstawowe definicje i pojęcia zawarte w rozporządzeniu RODO. Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Zmiany w obowiązku informacyjnym. Prawa osób fizycznych w zakresie ochrony danych. Administrator Danych Osobowych i podmiot przetwarzający Inspektor Ochrony Danych (Data Protection Oficer)
 • Zalecenia dotyczące wdrożenia RODO w organizacji. Przykładowe dokumenty (Rejestr Czynności Przetwarzania, zgoda na przetwarzanie danych, klauzula informacyjna)Ochrona danych osobowych w procesach kadrowych
 • Podsumowanie zajęć, rozdanie zaświadczeń

Sposób prowadzenia szkoleń - prezentacja, dyskusja.

Prowadzący:

Jolanta Kubiak: Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Od dwudziestu lat zajmuje się tematyką ochrony danych osobowych w biznesie i administracji. Pełni funkcję ABI w Zakładzie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. w Koszalinie oraz w kilku szkołach i przedszkolach. Jest audytorem wewnętrznym Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2009 i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013. W związku z realizacją funkcji ABI dla klientów prowadzi wewnętrzne szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, jak również doradza klientom przy opracowywaniu procedur i regulaminów związanych z tą ochroną.

Termin szkolenia 26.04.2018 godz. 900-1330

Cena szkolenia 350 zł netto (do kwoty doliczony zostanie podatek VAT w  wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury lub zastosowane zostanie zwolnienie w przypadku podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych).

Rejestracja na szkolenie

Rejestracja na szkolenie odbywa się tylko poprzez formularz zgłoszeniowy. Rejestracja na szkolenie jest otwarta do dnia 20.04.2018r. do godziny 2359 albo do wyczerpania się miejsc. Maksymalna liczba uczestników szkolenia to 16 osób.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenie wpłaty. Płatność za szkolenie można dopełnić tylko przelewem na konto wskazane w mailu potwierdzającym rejestrację. Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu sygnowane przez ICM UW i ZETO Koszalin.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania szkolenia i zaproponowanie innego terminu.

Szkolenie - Jak przygotować wdrożenie RODO w organizacji

25 maja 2018 roku zaczną funkcjonować nowe przepisy ujęte w unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wpłyną one na wszelkie podmioty przetwarzające dane, niezależnie od ich wielkości, branży, czy też lokalizacji w Europie. Nowe przepisy mają wzmocnić poziom ochrony danych osobowych wszystkich obywateli Unii Europejskiej, a przedsiębiorstwa, które nie zadbają o pełną zgodność z RODO w chwili wejścia regulacji w życie, mogą ponieść wysokie kary finansowe.

Zakres szkolenia

Szkolenie kierowane do szeroko rozumianego kierownictwa instytucji (członkowie zarządu, ABI, kandydaci na IOD, dyrektorzy, kierownicy). Podczas szkolenia omawiane są najważniejsze zmiany prawne, jakie wprowadza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zakresie ochrony danych osobowych, które zacznie obowiązywać 25 maja 2018 roku. Ponadto, uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób  zorganizować wdrożenie RODO i jak zastosować wymagania RODO w procesach kadrowych.

Cele szkolenia

Podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do praktycznego stosowania rozporządzenia RODO  w organizacji. Cele uzupełniające kursu to przede wszystkim zapoznanie słuchaczy z:

 • podstawowymi pojęciami w zakresie ochrony danych osobowych,
 • zmianami prawnymi, jakie wprowadza RODO,
 • kim jest Inspektor Ochrony Danych, jakie są jego zadania i wymogi kwalifikacyjne,
 • jak zmieniają się wymagania wobec ADO,
 • jak przygotować wdrożenie w organizacji,
 • jak wdrożyć RODO w procesach kadrowych.

Sposób prowadzenia szkoleń - prezentacja, dyskusja.

Prowadzący:

Jolanta Kubiak: Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Od dwudziestu lat zajmuje się tematyką ochrony danych osobowych w biznesie i administracji. Pełni funkcję ABI w Zakładzie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. w Koszalinie oraz w kilku szkołach i przedszkolach. Jest audytorem wewnętrznym Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2009 i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013. W związku z realizacją funkcji ABI dla klientów prowadzi wewnętrzne szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, jak również doradza klientom przy opracowywaniu procedur i regulaminów związanych z tą ochroną.

Plan szkolenia:

 • Wprowadzenie do przedmiotu szkolenia
 • Co zmienia RODO w podejściu do ochrony danych osobowych
 • Zasady przetwarzania danych osobowych wg RODO
 • Różnice pomiędzy UoODO a RODO
 • Inspektor Ochrony Danych (Data Protection Oficer)
 • Zadania Administratora Danych Osobowych
 • Etapy wdrożenia RODO
 • Ochrona danych osobowych w procesach kadrowych w świetle RODO z wzorami dokumentów

Termin szkolenia 07.03.2018

Cena szkolenia 350 zł netto (do kwoty doliczony zostanie podatek VAT w  wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury lub zastosowane zostanie zwolnienie w przypadku podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych).

Reforma Rodo - najistotniejsze kroki, które musi podjąć każdy przedsiębiorca

1.02.2018r. odbyło się spotkanie firm zrzeszonych w Koszalińskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej pod hasłem RODO. Zagadnienie budzi ogromne zainteresowanie wśród przedsiębiorców o czym świadczy liczba uczestników, która zjawiła się na spotkaniu w Foyer Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) nakłada na przedsiębiorców szereg nowych obowiązków. Powinny one być zrealizowane najpóźniej do 25 maja 2018 roku. Przedsiębiorcom, którzy nie wdrożą w swoich firmach wymagań RODO grożą wysokie kary finansowe (do 20 mln EUR lub 4% całkowitego rocznego obrotu z poprzedniego roku).

Część merytoryczną spotkania poprowadzili specjaliści praktycy - przedstawiciele firm członkowskich Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej zajmujących się wdrożeniami RODO:

 • Pani Jolanta Kubiak reprezentująca Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o.,
 • Pan Przemysław Chojnowski reprezentujący firmę Koszalin - Spektrum szkolenia doradztwo coaching.

Przedstawili oni między innymi zagadnienia dotyczące:

 • zmian prawnych jakie wprowadza RODO,
 • nowych wymagań wobec przedsiębiorców (Administratorów Danych Osobowych),
 • powołania Inspektora Ochrony Danych,
 • kolejnych kroków niezbędnych do rozpoczęcia wdrożenia.

Spotkanie było szczególnie interesujące dla właścicieli i zarządów firm, którzy odpowiadają za prawidłowe wdrożenie postanowień reformy. Była to okazja do szybkiego zapoznania się z najistotniejszymi aspektami wdrożenia RODO, oraz rozmowy z praktykami w tej dziedzinie.

Składamy podziękowania Koszalińskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej za zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu.

Konferencja Regionalna "Reforma ochrony danych osobowych (RODO/GDPR)"

ZETO Koszalin Sp. z o.o. wraz z Uniwersytetem Warszawskim Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego zaprasza na konferencję "Reforma ochrony danych osobowych (RODO/GDPR) – wyzwania dla organów państwa, sektora publicznego i przedsiębiorców", która odbędzie się 8 grudnia 2017 r.

Konferencja skierowana jest do osób zajmujących się szeroko rozumianym przetwarzaniem danych osobowych, które chcą poznać praktyczne konsekwencje wynikające z wprowadzenia RODO/GDPR oraz dowiedzieć się, jak skutecznie przygotować się do wdrożenia zmian wynikających z reformy.

Jeśli masz wątpliwości, czy dobrze rozumiesz nowe przepisy, nie zwlekaj – zarejestruj się już dziś!

Konferencja odbędzie się w w gmachu Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2. Udział w niej jest bezpłatny, jednak wymagana jest rejestracja. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie wydarzenia:

http://akademia.icm.edu.pl/szkolenia/konferencja-regionalna-dla-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-reforma-ochrony-danych-osobowych-rodogdpr-wyzwania-dla-organow-panstwa-sektora-publicznego-przedsiebiorcow/ 

Na konferencji uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami wdrożenia nowego rozporządzenia. Poruszane zagadnienia to m.in.:

 • Nowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych,
 • Podstawowe pojęcia RODO – czym jest profilowanie, anonimizacja, prawo do bycia zapomnianym. Jakie mamy prawa? Jakie mamy obowiązki?
 • Jak od strony praktycznej wdrożyć i operacyjnie zarządzać ochroną danych osobowych
 • Przygotowanie rekomendacji w zakresie implementacji w obszarze technicznym i organizacyjnym
 • Wdrożenie procesu wykrywania incydentów i zasady reagowania na nie, powdrożeniowy audyt bezpieczeństwa danych osobowych i zgodności z RODO

Jubileusz 50-lecia ZETO Koszalin

Działalność Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Koszalinie rozpoczęła się w roku 1967 gdy w Koszalinie ruszył ośrodek zamiejscowy ZETO Szczecin. Pierwszymi klientami ośrodka w Koszalinie były Zakłady Energetyczne i Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Co ciekawe pierwsze usługi realizowane były w Koszalinie jeszcze bez użycia własnego komputera – wyposażenie ośrodka stanowiły tabulatory, dziurkarki i sprawdzarki do kart perforowanych. W 1975 roku w ośrodku ZETO w Koszalinie ruszył pierwszy na Pomorzu Środkowym komputer do przetwarzania danych ODRA 1305, będący w tamtym czasie jednym z najnowocześniejszych systemów w Polsce.  Przełomową datą w historii ZETO Koszalin stanowi 1 lipca 1977, kiedy to ośrodek w Koszalinie stał się samodzielnym przedsiębiorstwem i terenem działania objął dwa ówczesne województwa: koszalińskie i słupskie. Lata 70 i 80 to okres intensywnego rozwoju firmy, w ośrodku obliczeniowym ZETO Koszalin przetwarzane były dane dla kilkudziesięciu klientów z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, usługowo-przemysłowego a nawet rolnictwa. W wyniku zmian technologicznych, które miały miejsce w branży informatycznej na przełomie lat 80 i 90 XX wieku (wprowadzenie urządzeń mikroprocesorowych klasy IBM PC do powszechnego użytku) firma zmieniła swoją strategię, skupiając się od tego czasu na rozwoju własnych produktów softwareowych na potrzeby klientów głównie z sektora publicznego. W wyniku zakończonego w 1999 roku procesu prywatyzacji, począwszy od tego czasu firma działa jako Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. w Koszalinie. W maju 2003 roku ZETO Koszalin zostaje pierwszym w kraju Regionalnym Przedstawicielstwem Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. W listopadzie 2003 roku firma otrzymuje certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001, a w roku 2006 wdrożyła jako jedna z pierwszych firm z branży IT w Polsce Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001 i PN-ISO/IEC 27001. ZETO Koszalin jest członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Koszalińskiej Izby Przemysłowo Handlowej.

Obecnie Firma zatrudnia około 70 pracowników, z czego 60 osób to wysokiej klasy specjaliści odpowiadający za realizację projektów realizowanych na rzecz klientów Firmy. Około 30 pracowników to osoby zaangażowane bezpośrednio w procesy związane z wytwarzaniem systemów informatycznych.

Szkolenie regionalne dla województwa zachodniopomorskiego: Podstawy przetwarzania danych osobowych

OPIS SZKOLENIA

Podczas szkolenia omawiane zostaną najważniejsze zmiany prawne i pojęcia, jakie wprowadza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zakresie ochrony danych osobowych. Rozporządzenie zacznie obowiązywać 25 maja 2018 roku.

DLA KOGO

Szkolenie kierowane jest do pracowników instytucji zobowiązanych do stosowania przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, przede wszystkim do osób przetwarzających dane bezpośrednio w codziennej pracy.

CEL SZKOLENIA

Podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do praktycznego stosowania rozporządzenia RODO w  organizacji. Szkolenie składa się z dwóch części – wykładu wprowadzającego z zagadnień prawnych oraz część praktycznej. Celem uzupełniającym kursu jest zapoznanie słuchaczy z:

 • pojęciami w zakresie ochrony danych osobowych,
 • zmianami prawnymi, jakie wprowadza RODO
 • wymaganiami, jakim po reformie podlegają podmioty przetwarzające dane osobowe

ZAKRES TEMATYCZNY

 • Umówienie źródeł prawa w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce i Europie.
 • Przedmiot i cele RODO
 • Podstawowe definicje i pojęcia zawarte w rozporządzeniu RODO
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Zmiany w obowiązku informacyjnym
 • Prawa osób fizycznych w zakresie ochrony danych
 • obowiązki dokumentacyjne, w szczególności rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
 • obowiązek zgłaszania naruszeń,
 • zadania, obowiązki i odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego,
 • sankcje za naruszenia zasad ochrony danych.
 • Zmiany w zasadach funkcjonowania Inspektora Ochrony Danych (Data Protection Oficer)
 • Przetwarzanie Big Data
 • RODO w praktyce

METODY SZKOLENIA

Prezentacja, dyskusja oraz analiza studium przypadku.

PROWADZĄCY

Jolanta Kubiak: Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Od dwudziestu lat zajmuje się tematyką ochrony danych osobowych w biznesie i administracji. Pełni funkcję ABI w Zakładzie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. w Koszalinie oraz w kilku szkołach i przedszkolach. Jest audytorem wewnętrznym Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2009 i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013. W związku z realizacją funkcji ABI dla klientów prowadzi wewnętrzne szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, jak również doradza klientom przy opracowywaniu procedur i regulaminów związanych z tą ochroną.

REJESTRACJA

Podana cena szkolenia jest kwotą netto.

Rejestracja na szkolenie odbywa się tylko poprzez formularz zgłoszeniowy. Rejestracja na szkolenie na stronie www.akademia.icm.edu.pl. Maksymalna liczba uczestników szkolenia to 16 osób. Najbliższe szkolenie odbędzie się 15.12.2017r.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenie wpłaty. Płatność za szkolenie można dopełnić tylko przelewem na konto wskazane w mailu potwierdzającym rejestrację.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Zamawiający przesyłając zgłoszenie udziału w szkoleniu, akceptuje powyższe warunki.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania szkolenia i zaproponowanie innego terminu.

 

Reforma ochrony danych osobowych (RODO/GDPR) – wyzwania dla organów państwa i sektora publicznego

ZETO Koszalin Sp. z o.o. wraz z Uniwersytetem Warszawskim Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego zaprasza na konferencję "Reforma ochrony danych osobowych (RODO/GDPR) – wyzwania dla organów państwa, sektora publicznego i przedsiębiorców", która odbędzie się 22 września 2017 r.

Konferencja skierowana jest do osób zajmujących się szeroko rozumianym przetwarzaniem danych osobowych, które chcą poznać praktyczne konsekwencje wynikające z wprowadzenia RODO/GDPR oraz dowiedzieć się, jak skutecznie przygotować się do wdrożenia zmian wynikających z reformy.

Konferencja odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66. Udział w niej jest bezpłatny, jednak wymagana jest rejestracja. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie wydarzenia:

http://akademia.icm.edu.pl/szkolenia/konferencja-reforma-ochrony-danych-osobowych-rodogdpr-wyzwania-dla-organow-panstwa-sektora-publicznego-przedsiebiorcow/   

Nowy system informatyczny - Karta Polaka

System KARTA POLAKA jest systemem informatycznym przeznaczonym dla Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie wspomagającym realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, w tym realizację wypłat świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka i jego najbliższej rodziny – współmałżonka i nieletnich dzieci.

Oprogramowanie będzie dostępne dla klientów w trzecim tygodniu czerwca.

ZETO Koszalin SP. z o.o. laureatem nagrody Laur MADE IN KOSZALIN 2016 w kategorii: "Biznes - IT"

2 grudnia 2016r. w CITY BOX w Koszalinie odbyło się II Forum MADE IN KOSZALIN. Ideą II Forum MADE IN KOSZALIN jest promowanie patriotyzmu lokalnego, designu oraz firm i wydarzeń, z których Koszalin jest dumny.

W drodze otwartych nominacji w październiku b.r. mieszkańcy Koszalina zgłaszali nominacje do nagród Laury MADE IN KOSZALIN 2016. Wpłynęło ich aż 155 w 3 kategoriach: biznes, kultura i design oraz styl życia i inspiracje. Decyzją Kapituły Forum MADE IN KOSZALIN wybrano finalistów oraz laureatów Laurów MADE IN KOSZALIN 2016.

Laureatem nagrody Laur MADE IN KOSZALIN 2016 w kategorii: "Biznes - IT" została nasza firma ZETO Sp. z o.o.

Jesteśmy dumni iż znaleźliśmy się w tak zacnym gronie. Kapitule Forum MADE IN KOSZALIN dziękujemy za przyznanie tak fantastycznej nagrody. Nie byłoby nas tu i teraz bez ludzi, którzy tworzą naszą firmę - dziękujemy Wam za ogromny wkład pracy.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. partnerem Krajowego Kongresu Forów Sekretarzy

W dniach 2 – 3 czerwca 2016 odbędzie się w Warszawie Krajowy Kongres Forów Sekretarzy. Tematem przewodnim kongresu jest „Nowoczesna Administracja Samorządowa”.  ZETO Koszalin Sp. z o.o. jest jednym z partnerów tego wydarzenia. W ramach kongresu weźmiemy udział w panelu dyskusyjnym pod tytułem: „Czy EZD i ePUAP realizują cele stawiane przed e-administracją?” Szczegółowa informacja na temat Kongresu: http://kongressekretarzy.pl/program/.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. partnerem serwisowym firmy Lenovo

ZETO Koszalin Sp. z o.o. uzyskało status partnera serwisowego firmy Lenovo. W ramach podpisanej umowy możemy realizować naprawy gwarancyjne sprzętu komputerowego tej firmy w zakresie modeli profesjonalnych z rodziny THINK w tym: urządzenia mobilne, komputery stacjonarne, akcesoria, stacje robocze, serwery.

Rodzina 500 PLUS

ZETO Koszalin Sp. z o.o. wdrożyło w około 120 ośrodkach pomocy społecznej aplikację Rodzina 500 PLUS  służącą do przyjmowania wniosków, ewidencjonowania ich oraz realizacji płatności w ramach rządowego programu Rodzina 500 Plus.  Wdrożenia każdorazowo wymagały integracji systemu Rodzina 500 PLUS z opracowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej systemem Empatia w celu umożliwienia wymiany dokumentów elektronicznych.

Ewidencja Lekarzy Weterynarii oraz Zakładów Weterynaryjnych

ZETO Koszalin Sp. z o.o. opracowało na zlecenie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej system informatyczny obsługujący wydawanie, aktualizację oraz unieważnianie paszportów dla zwierząt towarzyszących, oraz ewidencję Lekarzy Weterynarii oraz Zakładów Leczniczych dla Zwierząt. System utrzymywany jest na infrastrukturze Informatycznej ZETO Koszalin Sp. z o.o. i udostępniany około 20.000 użytkowników w modelu „chmury”.

IX Zachodniopomorski Konwent Informatyków i Administracji

W dniach 24-25 września 2015 odbył się IX ZACHODNIOPOMORSKI KONWENT INFORMATYKÓW I ADMINISTRACJI. Konwent to ważna inicjatywa dla kształtowania i budowania społeczeństwa informacyjnego zarówno w woj. zachodniopomorskim jak i całym kraju. Przy Konwencie współpracują różne instytucje i dzięki temu, podczas Konwentów, prezentowane są tematy dotyczące aktualnych problemów oraz zadań stojących przed administracją, a tym samym pogłębiają wiedzę uczestników w tym zakresie. Dyskusje panelowe i rozmowy są kolejnym cennym źródłem informacji.

Konwent skierowany jest do przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej:

 • Wójtów, Burmistrzów, Starostów, Sekretarzy,
 • Dyrektorów IT, Naczelników, Kierowników, Inspektorów JST,
 • Informatyków, Geoinformatykow, Geodetów.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. już od kilku lat jest partnerem merytorycznym tego wydarzenia. W tym roku wystąpiliśmy z prelekcją pt. EZD - zasady postępowania z dokumentami elektronicznymi w instytucji w kontekście współpracy z jednostkami podległymi.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. partnerem handlowym firmy Lenovo

ZETO Koszalin Sp. z o.o. uzyskało status partnera handlowego firmy Lenovo na poziomie Business Premium. Ten unikalny status przyznawany jest wyłącznie firmom, które posiadają wysoko wykwalifikowancyh, certyfikowanych specjalistów w zakresie produktów marki Lenovo.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. autoryzowanym partnerem firmy OKI

ZETO Koszalin Sp. z o.o. z dniem 16 kwietnia 2015 roku uzyskało status autoryzacji firmy OKI na poziomie - OKI Business Partner.