• Tradycja, jakość, nowoczesność

  Regionalne Przedstawicielstwo Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM

Podpis elektronicznyPunkt Rejestracji Podpisu Elektronicznego PWPW S.A. został uruchomiony w ZETO Koszalin Sp. z o.o. w 2003 roku. Realizuje on usługi związane z wystawianiem certyfikatów podpisu elektronicznego i dostawą niezbędnych komponentów technicznych.

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem certyfikatu podpisu elektronicznego, zarejestruj się, by uzyskać dostęp do Elektronicznego Punktu Rejestracji (EPR) na https://sklep.sigillum.pl/.

Dzięki EPR wszystkie formalności, od wyboru produktów do wypełnienia i wysłania wymaganych dokumentów zrealizujesz on-line. EPR to wygodny dostęp do usług certyfikacyjnych, który wymaga rejestracji użytkownika. Po otrzymaniu drogą mailową hasła dostępu będziesz mógł:

 • wypełnić formularze
 • wybrać punkt rejestracji, który zrealizuje Twoje zamówienie (ZETO Koszalin Sp. z o.o.)
 • uzyskać informację na temat wymaganych dokumentów.

Po wypełnieniu formularzy zgłoszenia certyfikacyjnego należy skontaktować się z Puntem Rejestracji (94) 3473805 w celu ustalenia terminu wizyty.

W skład zestawu do składania podpisu elektronicznego wchodzą:

 • Certyfikat kwalifikowany TOP – kwalifikowany certyfikat zgodnie z zapisami Ustawy o Podpisie Elektronicznym, przeznaczony jest wyłącznie do składania oświadczeń woli. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi odręcznemu. Certyfikat kwalifikowany wydawany jest jedynie osobie fizycznej. Jeśli kwalifikowany certyfikat danej osoby fizycznej ma być używany w ramach określonej firmy, organizacji, wtedy informacje o tej organizacji są zamieszczane obok podstawowych danych osoby fizycznej - właściciela certyfikatu.
 • Certyfikat komercyjny BASIC – jest w porównaniu do certyfikatu kwalifikowanego, certyfikatem o funkcjonalności wykraczającej poza składanie oświadczeń woli. Zastosowanie certyfikatu komercyjnego obejmuje m.in. szyfrowanie poczty elektronicznej, szyfrowanie plików, podpisywanie danych, w tym poczty elektronicznej. Jeśli certyfikat komercyjny ma być używany w ramach określonej organizacji, wtedy informacje o tej organizacji są zamieszczane obok podstawowych danych osoby fizycznej - właściciela certyfikatu.
 • Karta kryptograficzna – jest bezpiecznym nośnikiem certyfikatów elektronicznych i kluczy kryptograficznych z nimi związanych.
 • Czytnik – czytnik kart kryptograficznych dołączany do komputera za pomocą portu USB.
 • Oprogramowanie Sigillum Sign – oprogramowania służącego do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego.
 • Oprogramowanie ID Protect Client – oprogramowanie niezbędne do obsługi karty kryptograficznej i/lub czytnika kart, jest instalowane w systemie operacyjnym komputera i pozwala aplikacjom komunikować się z tymi urządzeniami - oprogramowanie należy pobrać z https://sigillum.pl/Pliki.

Szczegółowy cennik – znajduje się na https://sigillum.pl/binaries/content/assets/Pliki/Cennik_cuz_sigillum.pdf
Infolinia Sigillum PCCE – czynna w godzinach od 7.00 do 15.00 pod numerem (22) 4647979

Infolinia do unieważniania certyfikatów – przeznaczona jest tylko i wyłącznie do kontaktu w przypadku konieczności unieważnienia certyfikatu, czynna 24 godziny na dobę pod numerem 0 801640033

Upoważnienie do podpisania umów w imieniu Zamawiającego oraz wzory umów – znajdują się na https://sigillum.pl/Pliki.

Punkt Rejestracji Podpisu Elektronicznego PWPW S.A. w ZETO Koszalin Sp. z o.o.
czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400
Kontakt - tel. (94) 3473805, e-mail: sigillum@zeto.koszalin.pl

Formularz kontaktowy

   

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administratora możliwy jest listownie na adres siedziby Spółki, elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firmy, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www oraz w celu jej hostowania.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.