• Uczestnictwo mieszkańców

  w wydatkowaniu środków z budżetu

OfertaSystem Budżet Obywatelski jest kompleksowym, dedykowanym rozwiązaniem dla urzędów administracji publicznej, urzędów gminnych, miejskich, wspierającym proces zgłaszania i wyboru projektów  do budżetu obywatelskiego oraz ustalania i publikowania wyników głosowania.

Budżet Obywatelski to system informatyczny służący do sprawnego zarządzania procesem ustalenia inwestycji realizowanych w ramach tzw. budżetu obywatelskiego.

Budżet Obywatelski to forma współpracy i współuczestnictwa mieszkańców miasta/gminy w wydatkowaniu środków z budżetu miasta/gminy na potrzebne w oczach mieszkańców działania i inwestycje.

System Budżet Obywatelski działa za pośrednictwem przeglądarki internetowej i wspiera wszystkie etapy pracy nad budżetem obywatelski tj.:

 • zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów do budżetu,
 • weryfikacja projektów,
 • zatwierdzanie i przekazywanie projektów do głosowania dla mieszkańców,
 • głosowanie online poprzez stronę www,
 • odnotowywanie głosów złożonych w formie papierowej,
 • kontrola przebiegu głosowania,
 • ustalanie wyników głosowania,
 • statystyki i raporty z przebiegu prac,
 • prezentacja online na stronie www przebiegu pracy nad procesem ustalania inwestycji.

System oferowany jest w formie hostingu przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej Data Center ZETO Koszalin Sp. z o.o.

Formularz kontaktowy