PARP - 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. 4 Marca 38, uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, finansowanym w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem jest pomoc średnim przedsiębiorstwom w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.Strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji tutaj. x