Szkolenie - Jak przygotować wdrożenie RODO w organizacji

25 maja 2018 roku zaczną funkcjonować nowe przepisy ujęte w unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wpłyną one na wszelkie podmioty przetwarzające dane, niezależnie od ich wielkości, branży, czy też lokalizacji w Europie. Nowe przepisy mają wzmocnić poziom ochrony danych osobowych wszystkich obywateli Unii Europejskiej, a przedsiębiorstwa, które nie zadbają o pełną zgodność z RODO w chwili wejścia regulacji w życie, mogą ponieść wysokie kary finansowe.

 

Zakres szkolenia

Szkolenie kierowane do szeroko rozumianego kierownictwa instytucji (członkowie zarządu, ABI, kandydaci na IOD, dyrektorzy, kierownicy). Podczas szkolenia omawiane są najważniejsze zmiany prawne, jakie wprowadza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zakresie ochrony danych osobowych, które zacznie obowiązywać 25 maja 2018 roku. Ponadto, uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak przygotować się do audytu sprawdzającego gotowość organizacji do implementacji RODO oraz w jaki sposób zorganizować wdrożenie RODO.

Cele szkolenia

Podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do praktycznego stosowania rozporządzenia RODO  w organizacji. Cele uzupełniające kursu to przede wszystkim zapoznanie słuchaczy z:

 • podstawowymi pojęciami w zakresie ochrony danych osobowych,
 • zmianami prawnymi, jakie wprowadza RODO,
 • kim jest Inspektor Ochrony Danych, jakie są jego zadania i wymogi kwalifikacyjne,
 • jak zmieniają się wymagania wobec ADO,
 • czym jest certyfikacja, akredytacja,
 • jak zorganizować zespół wdrażający RODO w organizacji,
 • na co zwrócić uwagę przy wdrożeniu RODO w Dziale Kadr.

Plan szkolenia:

 • Wprowadzenie do przedmiotu szkolenia. Podstawowe definicje i pojęcia zawarte w rozporządzeniu RODO. Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Zmiany w obowiązku informacyjnym. Prawa osób fizycznych w zakresie ochrony danych. Administrator Danych Osobowych i podmiot przetwarzający Inspektor Ochrony Danych (Data Protection Oficer)
 • Zalecenia dotyczące wdrożenia RODO w organizacji. Przykładowe dokumenty (Rejestr Czynności Przetwarzania, zgoda na przetwarzanie danych, klauzula informacyjna)Ochrona danych osobowych w procesach kadrowych
 • Podsumowanie zajęć, rozdanie zaświadczeń

Sposób prowadzenia szkoleń - prezentacja, dyskusja.

Prowadzący:

Jolanta Kubiak: Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Od dwudziestu lat zajmuje się tematyką ochrony danych osobowych w biznesie i administracji. Pełni funkcję ABI w Zakładzie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. w Koszalinie oraz w kilku szkołach i przedszkolach. Jest audytorem wewnętrznym Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2009 i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013. W związku z realizacją funkcji ABI dla klientów prowadzi wewnętrzne szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, jak również doradza klientom przy opracowywaniu procedur i regulaminów związanych z tą ochroną.

Termin szkolenia 26.04.2018 godz. 900-1330

Cena szkolenia 350 zł netto (do kwoty doliczony zostanie podatek VAT w  wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury lub zastosowane zostanie zwolnienie w przypadku podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych).

Rejestracja na szkolenie

Rejestracja na szkolenie odbywa się tylko poprzez formularz zgłoszeniowy. Rejestracja na szkolenie jest otwarta do dnia 20.04.2018r. do godziny 2359 albo do wyczerpania się miejsc. Maksymalna liczba uczestników szkolenia to 16 osób.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenie wpłaty. Płatność za szkolenie można dopełnić tylko przelewem na konto wskazane w mailu potwierdzającym rejestrację. Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu sygnowane przez ICM UW i ZETO Koszalin.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania szkolenia i zaproponowanie innego terminu.