USŁUGI DATA CENTER

Od około 30 lat realizujemy zadania związane z przetwarzaniem danych dla klientów zewnętrznych. Głównym odbiorcą naszych usług jest ZUS. Obsługujemy oddziały w Koszalinie i w Słupsku wraz z podległymi inspektoratami. Systemy funkcjonują w oparciu o sieć teletransmisji danych umożliwiającą zdalne wprowadzanie, aktualizację i wyszukiwanie danych dotyczących spraw emerytalno-rentowych. W technice zdalnego dostępu pracuje łącznie około 350 osób.

W ramach usług Data Center oferujemy:

  • kolokację serwerów klientów (fizyczne miejsce i infrastrukturę sieciową w Centrum Danych na potrzeby serwera klienta),
  • kolokację systemów,
  • zdalny backup danych (codzienna synchronizacja).

Zapewniamy:

  • ciągłość dostępu do sieci Internet na poziomie 99% w skali roku,
  • ciągłość dostawy prądu na poziomie 99% w skali roku,
  • bezpieczeństwo fizyczne serwera i danych, ochronę przeciwpożarową, całodobową ochronę fizyczna,
  • fizyczny dostęp dla klienta do serwera w uzgodnionych godzinach.

Formularz kontaktowy