USŁUGI DATA CENTER

Od około 30 lat realizujemy zadania związane z przetwarzaniem danych dla klientów zewnętrznych. Głównym odbiorcą naszych usług jest ZUS. Obsługujemy oddziały w Koszalinie i w Słupsku wraz z podległymi inspektoratami. Systemy funkcjonują w oparciu o sieć teletransmisji danych umożliwiającą zdalne wprowadzanie, aktualizację i wyszukiwanie danych dotyczących spraw emerytalno-rentowych. W technice zdalnego dostępu pracuje łącznie około 350 osób.

W ramach usług Data Center oferujemy:

  • kolokację serwerów klientów (fizyczne miejsce i infrastrukturę sieciową w Centrum Danych na potrzeby serwera klienta),
  • kolokację systemów,
  • zdalny backup danych (codzienna synchronizacja).

Zapewniamy:

  • ciągłość dostępu do sieci Internet na poziomie 99% w skali roku,
  • ciągłość dostawy prądu na poziomie 99% w skali roku,
  • bezpieczeństwo fizyczne serwera i danych, ochronę przeciwpożarową, całodobową ochronę fizyczna,
  • fizyczny dostęp dla klienta do serwera w uzgodnionych godzinach.

Formularz kontaktowy

   

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administratora możliwy jest listownie na adres siedziby Spółki, elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firmy, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www oraz w celu jej hostowania.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.