• ZETO Cloud Backup

    Oferujemy w pełni profesjonalne rozwiązanie do zdalnego backup’u danych

Profesjonalny backup danych

Oferujemy w pełni profesjonalne rozwiązanie do zdalnego backup’u danych oparte na technologii firmy Xopero. ZETO Cloud Backup to kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia zabezpieczenie około dwudziestu platform takich jak: Windows PC, Windows Server, Windows Server Essentials, Windows System State, Linux Server, VMware, Hyper-V, Exchange, Outlook, bazy danych oraz inne.

ZETO Cloud Backup pozwala na zabezpieczenie całej infrastruktury biznesowej klienta w szczególności stacji roboczych, laptopów, urządzeń mobilnych, serwerów, bazy danych oraz maszyn wirtualnych. Zapewniamy zaawansowany backup dla nielimitowanej liczby urządzeń końcowych, ilości użytkowników końcowych, serwerów i maszyn wirtualnych.

Zapewniamy ultranowoczesne zabezpieczenie danych w chmurze, które łączy w sobie szyfrowany backup, ochronę przed atakami ransomware oraz bezpieczną synchronizację danych. Zgodnie z wymaganiami RODO dane są przechowywane w profesjonalnej serwerowni na terenie Polski (zgodnie z wymaganiami RODO dane powinny być przechowywane wyłącznie na terenie krajów Unii Europejskiej).

ZETO Cloud Backup umożliwia samodzielny wybór metody szyfrowania danych. Można użyć domyślnego klucza szyfrującego lub zdefiniować indywidualny klucz użytkownika, podnosząc jeszcze poziom bezpieczeństwa systemu. Użytkownik w prosty sposób definiuje sam własną politykę oraz harmonogram backup’u. Żaden inny podmiot oprócz klienta nie ma dostępu do danych.

W ramach usługi udzielamy wsparcia przy konfiguracji rozwiązania przez Klienta. Proponowane przez nas rozwiązanie może stanowić dla mniejszych podmiotów podstawową metodę backup’u danych, zapewniając odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa. Rekomendujemy jednak, szczególnie dla większych podmiotów, aby oferowana przez nas usługa stanowiła uzupełnienie innych metod zabezpieczenia szczególnie krytycznych systemów oraz danych. Oferowane przez nas pakiety różnią się wyłącznie ilością zabezpieczanych danych.

Pakiet 1

Advanced 50 GB

Pakiet 2

Advanced 100 GB

Pakiet 3

Advanced 200 GB

Pakiet 4

Advanced 500 GB

Pakiet 5

Advanced 1 TB

Pakiet 6

Advanced 1,5 TB

 

 

 

Formularz kontaktowy

   

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administratora możliwy jest listownie na adres siedziby Spółki, elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firmy, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www oraz w celu jej hostowania.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.