ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ IT

Realizujemy usługi związane z całościowym zarządzaniem infrastrukturą IT klienta. Usługa taka może obejmować:

  • nadzór nad infrastrukturą informatyczną (komputery, drukarki, serwery, sieć i inne),
  • zarządzanie systemami operacyjnymi oraz pozostałym oprogramowaniem używanym przez użytkowników (w tym standardowymi aplikacjami biurowymi)
  • rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa danych i transmisji za pośrednictwem Internetu,
  • opracowanie polityki archiwizacji danych na trwałych i nietrwałych nośnikach danych,
  • zapobieganie oraz ewentualne usuwanie skutków infekcji wirusów komputerowych,
  • konsultacje w zakresie rozwiązań i dostępu do najnowszych technologii informatycznych,
  • doradztwo merytoryczne w zakresie rozwoju i optymalizacji systemów informatycznych i sprzętu komputerowego,
  • i wiele innych zagadnień.

Jesteśmy elastyczni, dlatego zakres każdej umowy o świadczenie opieki informatycznej jest indywidualnie uzgadniany z każdym klientem.

Formularz kontaktowy