ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ IT

Realizujemy usługi związane z całościowym zarządzaniem infrastrukturą IT klienta. Usługa taka może obejmować:

  • nadzór nad infrastrukturą informatyczną (komputery, drukarki, serwery, sieć i inne),
  • zarządzanie systemami operacyjnymi oraz pozostałym oprogramowaniem używanym przez użytkowników (w tym standardowymi aplikacjami biurowymi)
  • rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa danych i transmisji za pośrednictwem Internetu,
  • opracowanie polityki archiwizacji danych na trwałych i nietrwałych nośnikach danych,
  • zapobieganie oraz ewentualne usuwanie skutków infekcji wirusów komputerowych,
  • konsultacje w zakresie rozwiązań i dostępu do najnowszych technologii informatycznych,
  • doradztwo merytoryczne w zakresie rozwoju i optymalizacji systemów informatycznych i sprzętu komputerowego,
  • i wiele innych zagadnień.

Jesteśmy elastyczni, dlatego zakres każdej umowy o świadczenie opieki informatycznej jest indywidualnie uzgadniany z każdym klientem.

Formularz kontaktowy

   

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administratora możliwy jest listownie na adres siedziby Spółki, elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firmy, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www oraz w celu jej hostowania.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.