• Formularze ePUAP

    Tworzenie, instalacja, publikacja

OfertaOferujemy świadczenie usług w zakresie tworzenia formularzy elektronicznych do umieszczania na platformie ePUAP. Posiadamy kompetencje i  doświadczenie w tworzeniu formularzy elektronicznych na zlecenie. Formularze są projektowane i oprogramowywane tak, aby była możliwość:

  • wypełnienia ich danymi analogicznie do wypełniania formularzy w ich wersji papierowej,
  • walidacji pól, która umożliwia sprawdzenie poprawności wypełnienia formularza przed jego złożeniem,
  • automatycznego wyliczania wartości.

Skorzystanie z naszej oferty umożliwia urzędom tworzenie dopasowywanych do ich potrzeb dedykowanych formularzy oraz publikowanie ich na ePUAPie.

W ramach jednej opłaty klient otrzymuje komplet plików do umieszczenia na ePUAPie:

  • plik.xml,
  • schemat.xsd,
  • styl.xsl,
  • wyroznik.xml,
  • oraz układ informacji w formularzu do włączenia do Uchwały.

Dodatkowo można zamówić u nas usługę instalacji w środowisku ePUAP oraz zgłoszenie do CRDE.

 

Formularz kontaktowy

   

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firma kokoma Mariusz Kosecki, której Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.