• Zintegrowany system zarządzania

    PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN-ISO/IEC 27001:2017-06

Certyfikaty

ZETO Koszalin Sp. z o.o. wdrożyło, utrzymuje i stale doskonali Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-ISO/IEC 27001:2017-06. Zintegrowany System Zarządzania jest certyfikowany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Zintegrowany System Zarządzania dotyczący jakości i bezpieczeństwa informacji został wdrożony w całej firmie i obejmuje następujące rodzaje działalności:

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Nadrzędnym celem ZETO Koszalin Spółka z o.o., jest rozwój firmy zapewniający dostarczenie każdemu Klientowi wyrobów i usług informatycznych w postaci nowoczesnych rozwiązań, spełniających wymagania Klienta w zakresie jakości, funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Realizując ten cel ZETO Koszalin Spółka z o.o. oferuje swoim Klientom wyroby zgodne z ich oczekiwaniami, na najwyższym aktualnie poziomie technicznym i technologicznym, po konkurencyjnej cenie i w ustalonym terminie. Klienci, dla których przetwarzamy dane mogą mieć pewność, że ich informacje są bezpieczne, w rozumieniu zapewnienia  nienaruszalności, poufności, integralności i dostępności.

Klienci zawsze mogą liczyć na uczciwość kupiecką, stabilność w interesach oraz naszą wiedzę i doświadczenie zdobywane przez 50 lat działania na krajowym rynku usług informatycznych.

Specjalizacja ZETO Koszalin Spółka z o.o. w sektorze usług dla administracji publicznej jest gwarancją profesjonalizmu w opracowywaniu nowych wyrobów i usług oraz poszanowania wzajemnych interesów i stanowi podstawę wieloletniej współpracy z Klientami i Dostawcami.

Naszą Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania realizujemy poprzez:

  • świadczenie usług według uznanych standardów, na poziomie co najmniej spełniającym wymagania naszych Klientów,
  • oferowanie Klientom wyrobów posiadających certyfikaty i homologacje, lub uznanie innych Użytkowników, potwierdzające ich wysoką jakość, zapewniających bezpieczeństwo obsługi i przyjaznych dla środowiska,
  • zapewnienie zgodności z wymaganiami prawa, wewnętrznymi regulacjami oraz zobowiązaniami wynikającymi z zawieranych przez Spółkę umów,
  • współpracę z krajowymi i zagranicznymi Dostawcami, znanymi na rynku z wyrobów wysokiej jakości zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji,
  • doskonalenie jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług, poprzez m.in. monitoring rynku, szybkie reagowanie na potrzeby i propozycje zgłaszane przez Klientów oraz wdrażanie stosownych zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych na podstawie wyników szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji,
  • zapewnienie ciągłości świadczonych usług poprzez wdrożenie procedur Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Spółce,
  • szkolenie i podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników, ich świadomości i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz doskonalenie środowiska pracy i infrastruktury.

Podstawą do realizacji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest system zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji, zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-ISO/IEC 27001:2017.

Doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji odbywa się między innymi przez wdrażanie kolejnych planów minimalizacji ryzyka, opartych na podstawie regularnie prowadzonych analiz ryzyka. Szacowanie ryzyka realizowane jest w oparciu o klasyfikację informacji oraz zidentyfikowanie dla nich zagrożeń i podatności.

Prace związane z utrzymaniem zintegrowanego systemu zarządzania wykonuje Pełnomocnik Prezesa ds. ZSZ. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania, wraz z pozostałymi wymaganiami zdefiniowanymi w zintegrowanym systemie zarządzania, jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników ZETO Koszalin Spółka z o.o. oraz stanowi podstawę do ustanowienia celów dotyczących jakości i bezpieczeństwa informacji.

Nadzór nad realizacją Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania i jej celów sprawuję osobiście i deklaruję zapewnienie środków dla jej realizacji.

Koszalin, 23.10. 2018 r.

Prezes Zarządu

Piotr Maszkiewicz