Polityka Prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. w Koszalinie, z siedzibą przy ulicy 4 Marca 38, 75-708 Koszalin.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administratora możliwy jest listownie na adres siedziby Spółki, elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 • zwrotnego skontaktowania się oraz udzielenia odpowiedzi na przesłane do nas zapytanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO (cel wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na utrzymywaniu kontaktów, w tym biznesowych z klientami),
 • prowadzenia usługi HELP DESK, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy),
 • rekrutacji pracowników, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą oraz realizacja obowiązku wynikającego z przepisów prawa).
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy prawa oraz firmy, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www oraz jej hostowania.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania.
 4. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu zgłoszenia przez Państwo skutecznego żądania usunięcia danych lub sprzeciwu.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji tutaj. x