eDORĘCZENIA

Czym tak właściwie są?
e-Doręczenia to nic innego jak odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Usługa ta umożliwia elektroniczne wysyłanie i odbieranie korespondencji. Rozwiązanie to pozwoli uniknąć wizyt w urzędzie i archiwizowania papierowej korespondencji. Urząd już nie będzie przekazywał listów w formie papierowej. Wszystkie dokumenty będą wysyłane na adres e-Doręczeń. W przyszłości system ten zastąpi ePUAP.

Co je wyróżnia?
Bezpieczeństwo, komfort, oszczędność czasu, skuteczność i szybkość komunikacji, powiadomienia na bieżąco i dowody doręczenia dokumentów elektronicznych zgodne z KPA.

Dlaczego system zapewnia bezpieczeństwo?

  • integralność - niezmienność od początku do końca trwania procesu,
  • dowody (nadania, preawizacji, odbioru) dla całego procesu,
  • jednoznaczna identyfikacja nadawcy i odbiorcy uniemożliwiająca wyparcie się uczestnictwa w procesie - uwierzytelnianie do usługi o za pomocą środka identyfikacji elektronicznej,
  • zapewnienie dokładnych czasów poszczególnych zdarzeń - kwalifikowany znacznik czasu.

Kogo dotyczą?
Wszystkie podmioty publiczne, zawody zaufania publicznego i przedsiębiorcy będą miały obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych. Obowiązek ten wprowadzany będzie stopniowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Od kiedy będą obowiązywać?
Minister cyfryzacji wydał komunikat, w którym poinformował o konieczności wprowadzenia przez podmioty objęte ustawą, rozwiązań technicznych i organizacyjnych, niezbędnych do uruchomienia systemu e-Doręczeń. Czynności te mają się odbyć do 10 grudnia br 30 grudnia br.

12.12.2023 r. Sejm znowelizował ustawę o doręczeniach elektronicznych (15.12.2023 r. Prezydent ją podpisał), przesuwając termin uruchomienia rozwiązań umożliwiającym powszechne doręczanie i odbieranie korespondencji z wykorzystaniem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Zgodnie z przyjętą zmianą uruchomienie skrzynek na potrzeby publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej zostało opóźnione co najmniej do 30 marca 2024 r., ale nie później niż do 1 stycznia 2025 r.

Planowane przez Ministerstwo Cyfryzacji zmiany w e-Doręczeniach w 2024 r. (https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/planowane-zmiany-w-e-doreczeniach-w-2024-roku):

  • limit wielkości wiadomości z załącznikami zwiększy się z 15 MB do 500 MB,
  • maksymalna liczba adresatów wiadomości masowej zwiększy się z 15 do 1000 adresatów,
  • zmieni się moment wystawienia dowodu doręczenia – będzie to następowało w chwili otwarcia wiadomości – obecnie dzieje się to, gdy odbiorca loguje się do skrzynki do e-Doręczeń,
  • w aplikacji mObywatel zostaną uruchomione powiadomienia z e-Doręczeń,
  • będzie możliwe podpisywanie wiadomości za pomocą profilu zaufanego.

Nasz system eKancelaria jest przygotowany na to rozwiązanie. Mamy za sobą pierwsze udane uruchomienia u klientów i z ogromnym entuzjazmem czekamy na kolejne wdrożenia naszego rozwiązania