eDORĘCZENIA

Czym tak właściwie są?
e-Doręczenia to nic innego jak odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Usługa ta umożliwia elektroniczne wysyłanie i odbieranie korespondencji. Rozwiązanie to pozwoli uniknąć wizyt w urzędzie i archiwizowania papierowej korespondencji. Urząd już nie będzie przekazywał listów w formie papierowej. Wszystkie dokumenty będą wysyłane na adres e-Doręczeń. W przyszłości system ten zastąpi ePUAP.

Co je wyróżnia?
Bezpieczeństwo, komfort, oszczędność czasu, skuteczność i szybkość komunikacji, powiadomienia na bieżąco i dowody doręczenia dokumentów elektronicznych zgodne z KPA.

Dlaczego system zapewnia bezpieczeństwo?

  • integralność - niezmienność od początku do końca trwania procesu,
  • dowody (nadania, preawizacji, odbioru) dla całego procesu,
  • jednoznaczna identyfikacja nadawcy i odbiorcy uniemożliwiająca wyparcie się uczestnictwa w procesie - uwierzytelnianie do usługi o za pomocą środka identyfikacji elektronicznej,
  • zapewnienie dokładnych czasów poszczególnych zdarzeń - kwalifikowany znacznik czasu.

Kogo dotyczą?
Wszystkie podmioty publiczne, zawody zaufania publicznego i przedsiębiorcy będą miały obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych. Obowiązek ten wprowadzany będzie stopniowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Od kiedy będą obowiązywać?
Minister cyfryzacji wydał komunikat, w którym poinformował o konieczności wprowadzenia przez podmioty objęte ustawą, rozwiązań technicznych i organizacyjnych, niezbędnych do uruchomienia systemu e-Doręczeń. Czynności te mają się odbyć do 10 grudnia br.

Nasz system eKancelaria jest przygotowany na to rozwiązanie. Mamy za sobą pierwsze udane uruchomienie u klienta i z ogromnym entuzjazmem czekamy na kolejne wdrożenia naszego rozwiązania 

 Strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji tutaj. x