Sieci logiczneW zakresie sieci logicznych:

  • posiadamy Licencje Certyfikowanego Instalatora, oraz Autoryzowanego Partnera takich firm jak: TELEGARTNER i MOLEX, które upoważniają do wykonywania projektów instalacji okablowania strukturalnego, jak również wykonywanie instalacji okablowania strukturalnego w wymienionych technologiach
  • stosowane przez nas elementy sieciowe posiadają homologację Ministerstwa Łączności, oraz certyfikaty jakościowe Instytutu Łączności
  • oferujemy duży wybór elementów sieciowych w postaci przełączników sieciowych, patch paneli, szaf dystrybucyjnych, kart sieciowych, wtyków i gniazd RJ45, redukcji, patch cordów oraz transceiverów
  • zatrudniamy osobę z uprawnieniami Certyfikowanego pomiarowca (Fluke networks) sieci LAN
  • wykonujemy sieci logiczne certyfikowane z 25-letnią gwarancją lub bez certyfikacji z 5-letnią gwarancją.

Formularz kontaktowy

   

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administratora możliwy jest listownie na adres siedziby Spółki, elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firmy, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www oraz w celu jej hostowania.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.