Usługi techniczneW naszym data center realizujemy usługi z zakresu przetwarzania danych, udostępniania aplikacji w modelu chmury, hostingu stron www,  kolokacji serwerów oraz zdalnego backup’ u danych.  

Dostarczamy usługi w zakresie całościowego nadzoru i utrzymania infrastruktury IT klienta, jak również świadczymy usługi z zakresu instalacji i serwisu wybranych elementów sprzętu i oprogramowania klienta. Wraz z naszą siecią partnerską możemy realizować usługi na terenie całego kraju. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, a nasza wykwalifikowana kadra zawsze służy pomocą klientom w rozwiązywaniu problemów technicznych z zakresu infrastruktury informatycznej.

Prowadzimy usługi z zakresu bezpieczeństwa IT, w szczególności związane z administracją bezpieczeństwem informacji oraz usługi związane z podpisem elektronicznym.

Centrum Szkoleń Informatycznych ZETO Koszalin Sp. z o.o. posiada w pełni wyposażone w sprzęt komputerowy, stacjonarne jak i mobilne sale szkoleniowe.

Formularz kontaktowy

   

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administratora możliwy jest listownie na adres siedziby Spółki, elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firmy, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www oraz w celu jej hostowania.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.