Reforma Rodo - najistotniejsze kroki, które musi podjąć każdy przedsiębiorca

1.02.2018r. odbyło się spotkanie firm zrzeszonych w Koszalińskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej pod hasłem RODO. Zagadnienie budzi ogromne zainteresowanie wśród przedsiębiorców o czym świadczy liczba uczestników, która zjawiła się na spotkaniu w Foyer Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) nakłada na przedsiębiorców szereg nowych obowiązków. Powinny one być zrealizowane najpóźniej do 25 maja 2018 roku. Przedsiębiorcom, którzy nie wdrożą w swoich firmach wymagań RODO grożą wysokie kary finansowe (do 20 mln EUR lub 4% całkowitego rocznego obrotu z poprzedniego roku).

Część merytoryczną spotkania poprowadzili specjaliści praktycy - przedstawiciele firm członkowskich Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej zajmujących się wdrożeniami RODO:

  • Pani Jolanta Kubiak reprezentująca Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o.,
  • Pan Przemysław Chojnowski reprezentujący firmę Koszalin - Spektrum szkolenia doradztwo coaching.

Przedstawili oni między innymi zagadnienia dotyczące:

  • zmian prawnych jakie wprowadza RODO,
  • nowych wymagań wobec przedsiębiorców (Administratorów Danych Osobowych),
  • powołania Inspektora Ochrony Danych,
  • kolejnych kroków niezbędnych do rozpoczęcia wdrożenia.

Spotkanie było szczególnie interesujące dla właścicieli i zarządów firm, którzy odpowiadają za prawidłowe wdrożenie postanowień reformy. Była to okazja do szybkiego zapoznania się z najistotniejszymi aspektami wdrożenia RODO, oraz rozmowy z praktykami w tej dziedzinie.

Składamy podziękowania Koszalińskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej za zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu.