Jubileusz 50-lecia ZETO Koszalin Sp. z o.o.

Działalność Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Koszalinie rozpoczęła się w roku 1967 gdy w Koszalinie ruszył ośrodek zamiejscowy ZETO Szczecin. Pierwszymi klientami ośrodka w Koszalinie były Zakłady Energetyczne i Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Co ciekawe pierwsze usługi realizowane były w Koszalinie jeszcze bez użycia własnego komputera – wyposażenie ośrodka stanowiły tabulatory, dziurkarki i sprawdzarki do kart perforowanych. W 1975 roku w ośrodku ZETO w Koszalinie ruszył pierwszy na Pomorzu Środkowym komputer do przetwarzania danych ODRA 1305, będący w tamtym czasie jednym z najnowocześniejszych systemów w Polsce.  Przełomową datą w historii ZETO Koszalin stanowi 1 lipca 1977, kiedy to ośrodek w Koszalinie stał się samodzielnym przedsiębiorstwem i terenem działania objął dwa ówczesne województwa: koszalińskie i słupskie. Lata 70 i 80 to okres intensywnego rozwoju firmy, w ośrodku obliczeniowym ZETO Koszalin przetwarzane były dane dla kilkudziesięciu klientów z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, usługowo-przemysłowego a nawet rolnictwa. W wyniku zmian technologicznych, które miały miejsce w branży informatycznej na przełomie lat 80 i 90 XX wieku (wprowadzenie urządzeń mikroprocesorowych klasy IBM PC do powszechnego użytku) firma zmieniła swoją strategię, skupiając się od tego czasu na rozwoju własnych produktów softwareowych na potrzeby klientów głównie z sektora publicznego. W wyniku zakończonego w 1999 roku procesu prywatyzacji, począwszy od tego czasu firma działa jako Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. w Koszalinie. W maju 2003 roku ZETO Koszalin zostaje pierwszym w kraju Regionalnym Przedstawicielstwem Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. W listopadzie 2003 roku firma otrzymuje certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001, a w roku 2006 wdrożyła jako jedna z pierwszych firm z branży IT w Polsce Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001 i PN-ISO/IEC 27001. ZETO Koszalin jest członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Koszalińskiej Izby Przemysłowo Handlowej.

Obecnie Firma zatrudnia około 70 pracowników, z czego 60 osób to wysokiej klasy specjaliści odpowiadający za realizację projektów realizowanych na rzecz klientów Firmy. Około 30 pracowników to osoby zaangażowane bezpośrednio w procesy związane z wytwarzaniem systemów informatycznych.