Od kilku dni ktoś, podając się za przedstawiciela naszej firmy, rozsyła z różnych adresów e-mail, nienależących do ZETO, zainfekowane załączniki, opisane jako faktury.

Nie mamy z tą akcją nic wspólnego. Adresy poczty mailowej naszych pracowników mają w rozszerzeniu treść zeto.koszalin.pl.

Sprawę przekazaliśmy do organów ścigania.