SzkoleniaNasz ośrodek szkoleń informatycznych oferuje różnego rodzaju szkolenia:

 •     dotyczące obsługi systemów oferowanych przez nas:
  • Gmina, Powiat,
  • eKancelaria,
  • BIP,
  • Budżet Obywatelski,
  •  Systemy zabezpieczenia społecznego,
 •     z systemów oferowanych przez naszych partnerów - BESTI@, SJO Besti@ i inne,
 •     z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych,
 •     z zakresu podpisu elektronicznego,
 •     realizowane na zamówienie - czas i zakres takiego szkolenia ustalamy indywidualnie z każdym klientem.

Formularz kontaktowy

   


KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firma kokoma Mariusz Kosecki, której Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej poniżej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem
8) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można dokonać rejestracji na szkolenieW przypadku chęci wycofania zgody, prosimy o wysłanie maila w tej sprawie na adres iod@zeto.koszalin.pl.