KSeF - Krajowy System e-Faktur

Ministerstwo Finansów poinformowało, że krajowy system e-Faktur (KSeF), który miał ruszyć obligatoryjnie od 1 lipca 2024 r., zostanie wdrożony w późniejszym terminie. Przyczyną kolejnego opóźnienia we wdrożeniu KSeF są problemy technologiczne.

Obecnie trwają konsultacje Ministerstwa Finansów, w których nasza firma bierze czynny udział.
Konsultacje będą służyły poznaniu oczekiwań przedsiębiorców w zakresie materiałów dotyczących KSeF. Zostaną też omówione plany Ministerstwa dotyczące akcji szkoleniowej i informacyjnej oraz zasady uczestnictwa ekspertów Ministerstwa w spotkaniach, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne. Lista konsultowanych tematów - https://www.podatki.gov.pl/ksef/konsultacje/

Na 29 lutego zaplanowano mi.in. spotkanie z jednostkami samorządu terytorialnego (JST).
Konsultacje z JST będą służyły omówieniu kwestii związanych z wystawianiem faktur przez JST, a także omówieniu zakresu uprawnień w KSeF oraz szczegółowych elementów faktur wystawianych w KSeF.

Prace modyfikacyjne ZETO Koszalin dotyczą naszych systemów: FK, Fakturowanie, EZD eKancelaria — w ramach tych prac zapewnimy:

  1. Automatyczne odbieranie faktur z KSeF.
  2. Automatyczne wysyłanie faktur na KSeF.
  3. Integrację systemów FK i Fakturowanie z EZD eKancelaria w celu automatyzacji procesu obiegu, opisu i akceptacji faktur przychodzących.

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur stanowi ważny krok w kierunku cyfryzacji polskiego systemu podatkowego, oferując wszystkim podmiotom szereg korzyści operacyjnych i strategicznych. Jego implementacja ma potencjał do znaczącego usprawnienia i uproszczenia procesów fakturowania, co przyczynia się do lepszej efektywności działalności gospodarczej na wszystkich poziomach.