• Ochrona Danych Osobowych

Kompleksowe wdrożenie wymagań RODO

Rozpoczęcie obowiązywania RODO od 25 maja 2018 oznacza konieczność wdrożenia do tego terminu szeregu rozwiązań organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz realizację praw osób fizycznych w tym zakresie.

ZETO Koszalin świadczy kompleksową usługę wsparcia Klienta w przygotowaniu organizacji (przedsiębiorstwa, podmiotu publicznego) do wdrożenia RODO (GDPR). Posiadamy dedykowany zespół pracowników i współpracowników, praktyków z zakresu ochrony danych osobowych
i informacji niejawnych, w szczególności: prawników, certyfikowanych audytorów wiodących systemu ISO 27001:2013 oraz specjalistów technicznych z zakresu bezpieczeństwa IT.

W zakres oferowanych usług wchodzą:

  1. Wstępny audyt ochrony danych osobowych (analiza dokumentacji Klienta w zakresie danych osobowych, identyfikacja procesów w których przetwarzane są dane osobowe, weryfikacja spełniania wymagań formalno-prawnych określonych w RODO, weryfikacja zgodności systemów informatycznych z wymaganiami RODO,
  2. Audytu bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001:2013 w tym na życzenie Klienta przeprowadzenie testów penetracyjnych w obszarze infrastruktury sieciowej i zabezpieczenia serwerów,
  3. Analiza ryzyka w związku z przetwarzaniem przez Klienta danych osobowych w oparciu o metodykę zgodną z normą ISO 27005.

Usługa wstępnego audytu ochrony danych osobowych kończy się sporządzeniem raportu z audytu. Jego częścią będą zalecenia poaudytowe, wraz z propozycją użycia konkretnych rozwiązań organizacyjno-technicznych.

Ponadto, nasz zespół przygotuje dla Państwa aktualizację dokumentacji systemu ochrony danych osobowych, w tym opracuje:

  1. rejestr czynności przetwarzania,
  2. procedury związane ze zbieraniem informacji o naruszeniach ochrony danych osobowych i zgłaszania ich organowi nadzorczemu,
  3. ogólny zakres obowiązków dla Inspektora Ochrony Danych,
  4. procedury obsługi zapytań kierowanych do Inspektora Ochrony Danych,
  5. na życzenie - plany zapewnienia ciągłości działania na wypadek wystąpienia zakłóceń w realizacji kluczowych procesów w których są przetwarzane dane osobowe

Oferujemy również Państwu możliwość zrealizowania audytu powdrożeniowego, w ramach którego zostanie zweryfikowane wykonanie zaleceń poaudytowych określonych w raporcie z audytu wstępnego lub audytu realizowanego przez inny podmiot.

Ważnym elementem przygotowania organizacji do RODO są szkolenia – prawidłowe wdrożenie RODO nie jest możliwe bez przeprowadzenia szkoleń dla pracowników. W ramach naszej oferty znajdziecie Państwo również propozycję szkoleń w zakresie RODO dla pracowników i kadry zarządzającej.

Aby uzyskać więcej informacji lub otrzymać ofertę prosimy skorzystać z formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowy