Usługi internetoweMamy duże doświadczenie w dostarczaniu usług internetowych. Nasze serwery pracują na stabilnej i bezpiecznej platformie linux/unix.

Oferujemy:

  •     Rejestrację domen własnych dla użytkowników
  •     Pomoc przy rejestracji w domenie koszalin.pl
  •     Utrzymywanie serwerów www, mail, DNS, ftp, bazodanowych ...
  •     Hosting serwerów
  •     Konfiguracje modemów, routerów u klienta
  •     Tworzenie witryn w oparciu o CMS

Proponujemy do wyboru następujące pakiety usług internetowych:

MINI

do 5 kont pocztowych
do 100 MB powierzchni do wykorzystania
1 baza danych MySQL
serwer WWW

MIDI

do 20 kont pocztowych
do 300 MB powierzchni do wykorzystania
1 baza danych MySQL
serwer WWW

MAXI

pow. 20 kont pocztowych
pow. 300 MB powierzchni do wykorzystania
1 baza danych MySQL
serwer WWW

 

Formularz kontaktowy

   

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administratora możliwy jest listownie na adres siedziby Spółki, elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firmy, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www oraz w celu jej hostowania.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.