Współpraca z Gminą Karlino

ZETO Koszalin Sp. z o.o. nawiązało współpracę z Gminą Karlino i Zespołem Szkół w Karlinie w zakresie kształcenia na kierunkach technicznych, takich jak technik informatyk oraz technik programista.

13 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie podpisany został list intencyjny przez Burmistrza Waldemara Miśko i Prezesa ZETO Koszalin Sp. z o.o. Piotra Maszkiewicza. Strony będą promować i inicjować współpracę opartą na transferze wiedzy, technologii i rozwiązaniach innowacyjnych przy kształceniu na kierunkach technicznych. 

NOWE KIERUNKI TO SZANSA NA LEPSZĄ EDUKACJĘ W KARLINIE (więcej)