Kontakt

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Spółka z o.o.

75-708 Koszalin, ul. 4 Marca 38
Centrala: 94 3425 431 do 32, 94 3473 800, fax: 94 3426 531

Sekretariat Zarządu: 94 3473 828 email: zeto@zeto.koszalin.pl

HELPDESK: 94 3473 900

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Numer w rejestrze: 0000 12 80 81
NIP: 669-22-08-121
Kapitał zakładowy: 407.000 PLN

 

Zarząd

Prezes

Członek Zarządu

Piotr Maszkiewicz
e-mail: p.maszkiewicz@zeto.koszalin.pl
tel.: 94 3473 828

Izabela Wrzeszcz
e-mail: i.wrzeszcz@zeto.koszalin.pl
tel.: 94 3473 828

Kierownictwo

Dyrektor Ekonomiczny Główny Księgowy

Tomasz Wojdyła
e-mail: t.wojdyla@zeto.koszalin.pl
tel.: 94 3473 812

Dyrektor ds. Kluczowych Klientów

Tomasz Ginda
e-mail: t.ginda@zeto.koszalin.pl
tel.: 94 3473 849

Kierownik Działu Projektowania Systemów

Małgorzata Szwedowicz
e-mail: m.szwedowicz@zeto.koszalin.pl
tel.: 94 3473 802

Kierownik Działu Nowych Usług

Hubert Butrynowski
e-mail: h.butrynowski@zeto.koszalin.pl
tel.: 94 3473 834

Kierownik Działu Usług Technicznych

Sebastian Skinder
e-mail: s.skinder@zeto.koszalin.pl
tel.: 94 3473 810

Kierownik Działu Eksploatacji Maszyn Cyfrowych

Jolanta Kubiak
e-mail: j.kubiak@zeto.koszalin.pl
tel.: 94 3473 870

Inspektor Ochrony Danych

Jolanta Kubiak
e-mail: iod@zeto.koszalin.pl
tel.: 94 3473 870

Strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji tutaj. x