eDORĘCZENIA i EZD eKancelaria

Od 1 października 2024 r. podmioty publiczne i niepubliczne wskazane w ustawie o doręczeniach elektronicznych będą zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych.

"Aby mogły one sprawnie wdrożyć tę usługę, Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało propozycję Planu naprawczego.

Jednym z jego założeń są zmiany legislacyjne dotyczące usługi e-Doręczeń. Dlatego przygotowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia doręczeń elektronicznych." źródło: https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/konsultacje-zmian-legislacyjnych-dotyczacych-e-doreczen

Plan naprawczy Ministerstwa Cyfryzacji zakłada między innymi:

  • "okres przejściowy od 1 października 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. – w którym będą równoważne: doręczenia papierowe, przez ePUAP (w tym fikcja doręczenia) i na adres do e-Doręczeń,
  • zmiany legislacyjne w ustawie o doręczeniach elektronicznych,
  • wprowadzenie obowiązku korzystania z systemów klasy EZD od 1 stycznia 2028 r." źródło: https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/plan-naprawczy-dla-e-doreczen

Nasz system EZD eKancelaria jest przygotowany na to rozwiązanie. Mamy za sobą udane uruchomienia u klientów i z ogromnym entuzjazmem czekamy na kolejne wdrożenia naszego rozwiązania. Formularz kontaktowy

   

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administratora możliwy jest listownie na adres siedziby Spółki, elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firmy, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www oraz w celu jej hostowania.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.