W dniach 9-10 maja 2018 odbył się VIII Lubuski Konwent Informatyków i Administracji. Konwent to ważna inicjatywa dla kształtowania i budowania społeczeństwa informacyjnego zarówno w woj. lubuskim jak i całym kraju. Przy Konwencie współpracują różne instytucje i dzięki temu, podczas Konwentów, prezentowane są tematy dotyczące aktualnych problemów oraz zadań stojących przed administracją, a tym samym pogłębiają wiedzę uczestników w tym zakresie. Dyskusje panelowe i rozmowy są kolejnym cennym źródłem informacji.

Konwent skierowany jest do przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej:

  • Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów, Sekretarzy Gmin i Powiatów
  • Informatyków, Naczelników, Kierowników, Inspektorów JST,
  • Dyrektorów IT

ZETO Koszalin Sp. z o.o. już od kilku lat jest partnerem merytorycznym tego wydarzenia. W tym roku wystąpiliśmy z prelekcją pt. System Elektronicznego Zarządzania Dokumentem eKancelaria. Czy możliwa jest sprawna praca Urzędu bez wdrożonego systemu EZD w sytuacji gwałtownego przyrostu ilości dokumentów elektronicznych?