FRDL Kongres Sekretarz Gdynia ZETO

Krajowy Kongres Sekretarzy jest przedsięwzięciem na skalę ogólnopolską, skierowanym do sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest integracja środowiska sekretarzy i wymiana doświadczeń wynikających z różnych modeli i stosowanych praktyk zarządzania w samorządach terytorialnych. Program Kongresu co roku powstaje w dialogu z środowiskiem sekretarzy w jednostkach samorządu terytorialnego z całej Polski.

Zakres merytoryczny tegorocznego Kongresu dotyczył m.in. cyfryzacji, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz wielu innych aktualnych wyzwań jakie stawia samorządom prawodawstwo. Pierwszego dnia, podczas sesji plenarnych, poruszone zostały kwestie związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Dzięki stałej współpracy Fundacji z Radą Europy, jej przedstawiciele zaprezentowali jak doskonalić jakość zarządzania w administracji lokalnej. Fundacja jako jedyna instytucja w Polsce jest akredytowanym ośrodkiem wdrażania w polskich samorządach Europejskiej Odznaki Doskonałości w Zarządzaniu Lokalnym (ELoGE). Drugiego dnia Kongresu odbyło się osiem sesji panelowych poświęconych m.in. tematyce prawa pracy, dostępu do informacji publicznej w kontekście RODO, wyzwań dla administracji lokalnej jakie stawiają wybory  samorządowe.

Prezes ZETO Koszalin Sp. z o.o. przedstawił uczestnikom Kongresu nasze doświadczenie w zakresie Cyfryzacji w działalności urzędu samorządowego podczas drugiego dnia w panelu, którego gospodarzem był Dyrektor Ośrodka FRDL w Gdańsku Pan Andrzej Banach a panelistami:

  • Marcin Stefański - Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, Urząd
  • Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
  • Grzegorz Hunicz - Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Urząd Miasta Lublin
  • Piotr Maszkiewicz - Prezes Zarządu ZETO Koszalin
  • Maciej Marciniak - Członek Zarządu MW Concept Sp. z o.o.