Praca

ZETO Koszalin Sp. z o.o. jako producent i integrator rozwiązań informatycznych zatrudni:

JAVA DEVELOPER (FULLSTACK)

JUNIOR JAVA DEVELOPER

DELPHI DEVELOPER

Wymagania:

 • praktyczne umiejętności w programowaniu w języku Java
 • znajomość Angular, Bootstrap
 • znajomość SQL i znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych, a w szczególności bazami PostgreSQL, FireBird oraz Oracle
 • znajomość zagadnień związanych z wykorzystaniem XML (XSD, XSLT)
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i samodzielność w działaniu
 • umiejętność szybkiego zdobywania, wykorzystywania i przekazywania wiedzy
 • aktywny udział w różnorodnych projektach dotyczących budowy i rozwoju systemów IT
 • weryfikacja zgodności tworzonych funkcjonalności z wymaganiami Klienta
 • dbanie o wysoką jakość kodu
 • posiadanie umiejętności miękkich (zarządzanie zespołem, mentoring, metodyka SCRUM)

Wymagania:

 • praktyczne umiejętności w programowaniu w języku Java
 • znajomość SQL i zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych, a w szczególności bazami PostgreSQL, MS SQL Server
 • znajomość zagadnień związanych z wykorzystaniem XML (XSD, XSLT)
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i samodzielność w działaniu
 • umiejętność szybkiego zdobywania i wykorzystywania wiedzy

Wymagania:

 • praktyczne umiejętności w programowaniu w języku Delphi
 • znajomość SQL i związanych z relacyjnymi bazami danych, a w szczególności bazami ORACLE, PostgreSQL, Firebird, MS SQL Server (administracja bazami, programowanie baz danych)
 • znajomość zagadnień związanych z wykorzystaniem XML (XSD, XSLT)
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i samodzielność w działaniu.
 • samodzielne projektowanie aplikacji oraz rozwiązywań dedykowanych   
 • umiejętność szybkiego zdobywania i wykorzystywania wiedzy oraz chęć dzielenia się zdobytą wiedzą z innymi członkami zespołu   

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość HTML oraz CSS, serwerów WildFly, Glassfish
 • duża motywacja do pracy i zaangażowanie
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość języków obcych

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość Angular, Bootstrap.
 • znajomość HTML oraz CSS, serwerów WildFly, Glassfish
 • duża motywacja do pracy i zaangażowanie
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość języków obcych

Dodatkowym atutem będzie:

 • obsługa WEBSERVICE w oparciu o metody SOAP, REST
 • duża motywacja do pracy i zaangażowanie
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość języków obcych

Zatrudnionym zapewniamy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B
 • premię kwartalną
 • specjalistyczne szkolenia
 • pracę w młodym i dynamicznym zespole
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • świadczenia z ZFŚS
 • FitProfit - karta sportowa
 • nagrody jubileuszowe
 • darmowy parking

Zatrudnionym zapewniamy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B
 • premię kwartalną
 • specjalistyczne szkolenia
 • pracę w młodym i dynamicznym zespole
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • świadczenia z ZFŚS
 • FitProfit - karta sportowa
 • nagrody jubileuszowe
 • darmowy parking

Zatrudnionym zapewniamy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B
 • premię kwartalną
 • specjalistyczne szkolenia
 • pracę w młodym i dynamicznym zespole
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • świadczenia z ZFŚS
 • FitProfit - karta sportowa
 • nagrody jubileuszowe
 • darmowy parking

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie aplikacji na adres ZETO Koszalin Sp. z o.o., ul. 4 Marca 38, 75-708 Koszalin lub przesłanie aplikacji formularzem. W treści proszę wpisać "JAVA DEVELOPER",  "JUNIOR JAVA DEVELOPER" lub "DELPHI DEVELOPER".

Prosimy o załączenie klauzuli: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie 75-708, 4 Marca 38, danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż rok.".

Staże / Praktyki

ZETO Koszalin Sp. z o.o. od lat współpracuje z Politechniką Koszalińską w zakresie praktyk i staży dla studentów kierunków technicznych. Przyjmowani na praktyki i staże studenci są kierowani przez Uczelnię. Jest to bardzo dobra okazja do zweryfikowania posiadanej przez studenta wiedzy z rzeczywistą pracą i potrzebami pracodawcy. Zainteresowanych odbyciem praktyk lub stażu studentów prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego. W treści wiadomości proszę wpisać "Staż/Praktyka".

Formularz kontaktowy

   KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (ZETO) Sp. z o.o. ul. 4 Marca 38, 75-708 Koszalin kontakt mailowy: zeto@zeto.koszalin.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@zeto.koszalin.pl lub pod adresem administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Dane wskazane w przepisach prawa pracy (art. 22 Kodeksu Pracy , §3 ust. 1 rozporządzenia MRPiPS z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych naborach, jeżeli Pani/Pan wyrażą na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4) Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez firmy, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www oraz w celu jej hostowania.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia obecnej rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dane wykorzystywane będą przez okres wskazany w oświadczeniu zgody.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
9) Podanie danych osobowych w zakresie imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
10) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych
11) Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.Strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji tutaj. x