Praca

ZETO Koszalin Sp. z o.o. jako producent i integrator rozwiązań informatycznych zatrudni:

JUNIOR JAVA DEVELOPER

SENIOR JAVA DEVELOPER

DELPHI DEVELOPER

SPECJALISTA DS. WDROŻEŃ I SERWISOWANIA OPROGRAMOWANIA

Wymagania:

 • praktyczne umiejętności programistyczne (znajomość języka Java)
 • znajomość SQL i znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych, a w szczególności bazami PostgreSQL, MS SQL Server
 • znajomość zagadnień związanych z wykorzystaniem XML
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i samodzielność w działaniu
 • umiejętność szybkiego zdobywania i wykorzystywania wiedzy

Wymagania:

 • co najmniej 4 lata doświadczenia w programowaniu w języku Java (7/8),
 • znajomość SQL i znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych, a w szczególności bazami PostgreSQL, FireBird oraz Oracle
 • znajomość zagadnień związanych z wykorzystaniem XML
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i samodzielność w działaniu
 • umiejętność szybkiego zdobywania, wykorzystywania i przekazywania wiedzy
 • aktywny udział w różnorodnych projektach dotyczących budowy i rozwoju systemów IT
 • weryfikacja zgodności tworzonych funkcjonalności z wymaganiami Klienta
 • dbanie o wysoką jakość kodu
 • posiadanie umiejętności miękkich (zarządzanie zespołem, mentoring, metodyka SCRUM)

Wymagania:

 • praktyczne umiejętności programistyczne (znajomość języka Delphi w wersjach 7 i XE2)
 • znajomość SQL i zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych, a w szczególności bazami ORACLE, PostgreSQL, Firebird, Informix, MS SQL Server (administracja bazami, programowanie baz danych  z uwzględnieniem architektury RAC i środowiska rozproszonego dla ORACLE)
 • znajomość zagadnień związanych z wykorzystaniem XML
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i samodzielność w działaniu.
 • umiejętność szybkiego zdobywania i wykorzystywania wiedzy

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w relacjach z klientami
 • umiejętność dokonywania analizy potrzeb klienta
 • prawo jazdy kategorii B
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i samodzielność w działaniu
 • umiejętność szybkiego zdobywania i wykorzystywania wiedzy
 • zdolność analitycznego myślenia

Dodatkowym atutem będzie:

 • duża motywacja do pracy i zaangażowanie
 • znajomość PHP, HTML oraz CSS, serwerów JBoss/WildFly, Glassfish
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość języków obcych

Dodatkowym atutem będzie:

 • duża motywacja do pracy i zaangażowanie
 • znajomość PHP, HTML oraz CSS, serwerów JBoss/WildFly, Glassfish
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość języków obcych

Dodatkowym atutem będzie:

 • duża motywacja do pracy i zaangażowanie
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość języków obcych

Dodatkowym atutem będzie:

 • podstawowa znajomość baz danych i aplikacji bazodanowych
 • duża motywacja do pracy i zaangażowanie
 • znajomość języków obcych

Zatrudnionym osobom zapewniamy:

 • pracę w młodym i dynamicznym zespole
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • specjalistyczne szkolenia

Zatrudnionym osobom zapewniamy:

 • pracę w młodym i dynamicznym zespole
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • specjalistyczne szkolenia

Zatrudnionym osobom zapewniamy:

 • pracę w młodym i dynamicznym zespole
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • specjalistyczne szkolenia

Zatrudnionym osobom zapewniamy:

 • pracę w młodym i dynamicznym zespole
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • specjalistyczne szkolenia

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie aplikacji na adres ZETO Koszalin Sp. z o.o., ul. 4 Marca 38, 75-708 Koszalin lub przesłanie aplikacji formularzem. W treści proszę wpisać "JUNIOR JAVA DEVELOPER", "SENIOR JAVA DEVELOPER", "DELPHI DEVELOPER" lub "WDROŻENIOWIEC".

Prosimy o załączenie klauzuli: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie 75-708, 4 Marca 38, danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż rok.".

Staże / Praktyki

ZETO Koszalin Sp. z o.o. od lat współpracuje z Politechniką Koszalińską w zakresie praktyk i staży dla studentów kierunków technicznych. Przyjmowani na praktyki i staże studenci są kierowani przez Uczelnię. Jest to bardzo dobra okazja do zweryfikowania posiadanej przez studenta wiedzy z rzeczywistą pracą i potrzebami pracodawcy. Zainteresowanych odbyciem praktyk lub stażu studentów prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego. W treści wiadomości proszę wpisać "Staż/Praktyka".

Formularz kontaktowy

   KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firma kokoma Mariusz Kosecki, której Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.