• Najważniejszy jest człowiek

    Pakiet aplikacji wspierający pracę jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Pomoc społecznaSystem OPIEKA jest system informatycznym opracowanym dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej, wspomagającym realizację ich zadań ustawowych z zakresu pomocy społecznej.

System RODZINY ZASTĘPCZE jest system informatycznym, przeznaczonym dla Powiatowych i Miejskich Centrów Pomocy Rodzinie, wspomagającym realizację ich zadań ustawowych z zakresu pomocy społecznej.

System WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA jest systemem informatycznym, przeznaczonym dla Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

System FUNDUSZ ALIMENTACYJNY jest system informatycznym, wspomagającym realizację zadań ustawowych w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

System ŚWIADCZENIA RODZINNE jest system informatycznym, wspomagającym realizację zadań ustawowych w zakresie świadczeń rodzinnych.

System RODZINA 500+ jest system informatycznym, wspomagającym realizację zadań ustawowych w zakresie świadczenia wychowawczego.

System APLIKACJA CENTRALNA jest systemem informatycznym, przeznaczonym dla jednostek pomocy społecznej, wspomagającym pracowników w uzyskiwaniu informacji o klientach.

System DODATKI MIESZKANIOWE przeznaczony jest do obsługi wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wspomagający realizację zadań określonych Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.

System DODATKI ENERGETYCZNE przeznaczony jest do obsługi wniosków o przyznanie dodatku energetycznego wspomagający realizację zadań określonych w Ustawie.

System STYPENDIA jest system informatycznym, przeznaczonym do obsługi wniosków o pomoc dla uczniów (stypendia), wspomagającym realizację zadań określonych ustawą z dnia 16 grudnia 2004 r.

System KARTA POLAKA jest systemem informatycznym przeznaczonym dla Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie wspomagającym realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

...

Formularz kontaktowy