Zarząd

Zgromadzenie Wspólników  Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. w Koszalinie, które odbyło się w dniu 19 kwietnia 2017 wybrało Zarząd spółki w następującym składzie:

Prezes

Piotr Maszkiewicz
e-mail: p.maszkiewcz@zeto.koszalin.pl
tel.: 94 3473 828

Członek Zarządu

Izabela Wrzeszcz
e-mail: i.wrzeszcz@zeto.koszalin.pl
tel.: 94 3473 828