Systemy informatyczneDysponujemy wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu specjalizowanego oprogramowania dla różnych grup klientów. Jesteśmy jednym z największych dostawców w Polsce systemów dedykowanych dla administracji samorządowej.

Jednym z warunków sukcesu firmy jest określenie obszaru działalności, w którym się porusza, a następnie kompleksowa i wysokiej jakości obsługa docelowej grupy klientów. Tylko taki sposób działania może sprawić, że oferowane przez firmę produkty i usługi będą rzeczywiście dopasowane do potrzeb klienta i będą cieszyć się jego uznaniem.

Nie ma żadnej wątpliwości, że dla ZETO Koszalin Spółka z o.o. taką docelową grupą są klienci z sektora administracji publicznej, a w szczególności administracji samorządowej.

ZETO Koszalin Spółka z o.o. rozwija swoje produkty dla tej grupy klientów od kilkudziesięciu lat i dysponuje olbrzymim doświadczeniem we współpracy z nimi. Dzięki takiemu podejściu firma dysponuje niemal wszystkimi produktami niezbędnymi do obsługi informatycznej sektora samorządowego, a jej systemy zostały wdrożone u kilkuset klientów na terenie całej Polski.

Formularz kontaktowy

   

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firma kokoma Mariusz Kosecki, której Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.