Reforma ochrony danych osobowych (RODO/GDPR)

ZETO Koszalin Sp. z o.o. wraz z Uniwersytetem Warszawskim Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego zaprasza na konferencję "Reforma ochrony danych osobowych (RODO/GDPR) – wyzwania dla organów państwa, sektora publicznego i przedsiębiorców", która odbędzie się 8 grudnia 2017 r.

Konferencja skierowana jest do osób zajmujących się szeroko rozumianym przetwarzaniem danych osobowych, które chcą poznać praktyczne konsekwencje wynikające z wprowadzenia RODO/GDPR oraz dowiedzieć się, jak skutecznie przygotować się do wdrożenia zmian wynikających z reformy.

Jeśli masz wątpliwości, czy dobrze rozumiesz nowe przepisy, nie zwlekaj – zarejestruj się już dziś!

Konferencja odbędzie się w w gmachu Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2. Udział w niej jest bezpłatny, jednak wymagana jest rejestracja. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie wydarzenia:

http://akademia.icm.edu.pl/szkolenia/konferencja-regionalna-dla-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-reforma-ochrony-danych-osobowych-rodogdpr-wyzwania-dla-organow-panstwa-sektora-publicznego-przedsiebiorcow/ 

Na konferencji uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami wdrożenia nowego rozporządzenia. Poruszane zagadnienia to m.in.:

  • Nowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych,
  • Podstawowe pojęcia RODO – czym jest profilowanie, anonimizacja, prawo do bycia zapomnianym. Jakie mamy prawa? Jakie mamy obowiązki?
  • Jak od strony praktycznej wdrożyć i operacyjnie zarządzać ochroną danych osobowych
  • Przygotowanie rekomendacji w zakresie implementacji w obszarze technicznym i organizacyjnym
  • Wdrożenie procesu wykrywania incydentów i zasady reagowania na nie, powdrożeniowy audyt bezpieczeństwa danych osobowych i zgodności z RODO