Sprzęt ITOferujemy szeroką gamę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Współpracujemy tylko z renomowanymi producentami znanymi z wysokiej jakości oraz niezawodności swoich produktów np.: LENOVO, DELL, ACER, BROTHER, EPSON, OKI, EVER, MICROSOFT.

Nasi wykwalifikowani specjaliści zawsze służą profesjonalnym doradztwem począwszy od doboru odpowiedniego rozwiązania poprzez przygotowanie oferty cenowej, a skończywszy na dostarczeniu sprzętu oraz jego serwisowaniu.

Aby zapewnić klientom najnowszą wiedzę o proponowanym sprzęcie i oprogramowaniu, jego zastosowaniu oraz możliwościach, systematycznie uczestniczymy
w szkoleniach organizowanych przez producentów, zdobywając autoryzacje oraz certyfikaty dające wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu oferowanych rozwiązań.

Oto wybrane autoryzacje:

  • Synology Certified Partner
  • QNAP Certified Partner
  • Lenovo Premium Business Partner
  • Dell Registered Partner
  • Acer Synergy Gold Partner
  • Brother Premium Partner
  • Epson Authorized Partner
  • OKI Business Partner
  • EVER Authorized Partner
  • Microsoft Silver Midmarket Solution Provider  więcej
 

Swoją kompleksową ofertę kierujemy przede wszystkim do: organów administracji państwowej i samorządowej, instytucji, firm prywatnych, sektora oświaty oraz szkolnictwa wyższego.

Sebastian Skinder
e-mail: s.skinderatzeto.koszalin.pl
tel.: 94 3473 810
Łukasz Kaczmarek
e-mail: l.kaczmarekatzeto.koszalin.pl
tel.: 94 3473 815
Łukasz Kalman
e-mail: l.kalmanatzeto.koszalin.pl
tel.: 94 3473 817

Formularz kontaktowy

   

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administratora możliwy jest listownie na adres siedziby Spółki, elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firmy, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www oraz w celu jej hostowania.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.