Dodatki energetyczne

System DODATKI ENERGETYCZNE przeznaczony jest do obsługi wniosków o przyznanie dodatku energetycznego wspomagający realizację zadań określonych w Ustawie z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Funkcjonalność systemu:

 • prowadzenie pełnej ewidencji wniosków o przyznanie dodatku energetycznego,
 • wystawianie decyzji przyznających, zmieniających, odmownych, wygasających,
 • naliczanie list wypłat przyznanych dodatków energetycznych,
 • prowadzenie ewidencji kart wypłat dodatków Współpraca z systemem,
 • dodatki mieszkaniowe,
 • tworzenie statystyk przyznanych i wypłaconych dodatków energetycznych.

Zakres funkcjonalny:

1. Wnioski/Decyzje:

 • rejestracja wniosków o dodatek energetyczny,
 • wyliczenie należnego dodatku energetycznego,
 • obsługa postępowania dotyczącego złożonego wniosku,
 • obsługa decyzji,
 • przeglądanie ewidencji wniosków według zadanego kryterium,
 • zatwierdzanie decyzji,
 • obsługa karty wypłaconych dodatków.

2. Rozliczenie świadczeń:

 • tworzenie i naliczanie list wypłat przyznanych dodatków, z możliwością obsługi w zakresie:
  • bieżących list wypłat,
  • list wyrównań;
 • wydruk listy wypłat wg płatne na konto osobiste, płatne w kasie, płatne przekazem, płatne na konto innej osoby;
 • generowanie pliku z przelewami, przekazami pocztowymi oraz przelewami elektronicznymi do systemów bankowych;
 • tworzenie zapotrzebowania na środki na wpłatę dodatków dla danego miesiąca;
 • współpraca z System FK ZETO;
 • tworzenie zestawienia księgowego do listy i do miesiąca księgowego.

3. Wyszukiwania/Wydruki:

 • wykaz osób,
 • wykaz decyzji,
 • wykaz wniosków.

4. Statystyka:

 • obsługa statystyki złożonych wniosków;
 • obsługa statystyki wypłaconych dodatków.

5. Administrator obejmuje funkcje pozwalające na:

 • obsługę słowników systemowych;
 • obsługę parametrów systemowych;
 • obsługę użytkowników systemu (ewidencja, hasła, uprawnienia);
 • definiowanie szablonów decyzji i pism;
 • definiowanie szablonów numeracji urzędowej wniosków i decyzji.

Ponadto system zapewnia:

 • tworzenie i aktualizację słowników:
  • dostawców energii,
  • banków,
  • miejscowości i ulice,
 • korektę karty wypłat;
 • wydruk wprowadzonych korekt;
 • wprowadzenie zmiany odbierającego dodatek;
 • obsługę metrykę spraw.

System jest wykonany w wersji sieciowej, z wykorzystaniem technologii:

 • baza danych: FireBird 2.1,
 • język programowania: Delphi,
 • system operacyjny: Windows.