Dodatki energetyczne

System DODATKI ENERGETYCZNE przeznaczony jest do obsługi wniosków o przyznanie dodatku energetycznego wspomagający realizację zadań określonych w Ustawie z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Funkcjonalność systemu:

 • prowadzenie pełnej ewidencji wniosków o przyznanie dodatku energetycznego,
 • wystawianie decyzji przyznających, zmieniających, odmownych, wstrzymujących, wygasających i wznowionych,
 • naliczanie list wypłat przyznanych dodatków energetycznych,
 • prowadzenie ewidencji kart wypłat dodatków Współpraca z systemem,
 • współpraca z systemem dodatki mieszkaniowe,
 • tworzenie statystyk złożonych wniosków oraz przyznanych i wypłaconych dodatków energetycznych.

Zakres funkcjonalny:

1. Wnioski/Wnioskodawcy:

 • rejestracja nowych wnioskodawców i wniosków o dodatek energetyczny,
 • wyliczenie należnego dodatku energetycznego,
 • obsługa postępowania dotyczącego złożonego wniosku,
 • obsługa decyzji,
 • poprawa danych we wprowadzonych wnioskach poprzez zmianę decyzji
 • szybkie zatwierdzanie decyzji z miejsca zakładki,
 • przeglądanie ewidencji wniosków według zadanego kryterium,
 • wnioski do wygaśnięcia,
 • numeracja akt wnioskodawców.

2. Rozliczenie świadczeń:

 • tworzenie i naliczanie list wypłat przyznanych dodatków, z możliwością obsługi w zakresie:
  • bieżących list wypłat,
  • list wyrównań,
 • wydruk listy wypłat wg płatne na konto osobiste, płatne w kasie, płatne przekazem, płatne na konto innej osoby; na konto dawcy energii
 • tworzenie zestawienia księgowego do listy i do miesiąca księgowego.
 • generowanie pliku z przelewami, przekazami pocztowymi oraz przelewami elektronicznymi do systemów bankowych;
 • tworzenie zapotrzebowania na środki na wpłatę dodatków dla danego miesiąca;
 • współpraca z System FK ZETO.

3. Wyszukiwania/Wydruki:

 • wykaz osób,
 • wykaz decyzji/pism,
 • wykaz wniosków.

4. Statystyka:

 • sprawozdanie z wypłaconych dodatków,
 • obsługa statystyki złożonych wniosków,
 • obsługa statystyki wypłaconych dodatków,
 • realizacja dodatków za okres.

5. Administrator obejmuje funkcje pozwalające na:

 • obsługę słowników systemowych,
 • obsługę parametrów systemowych,
 • obsługę użytkowników systemu (ewidencja, hasła, uprawnienia),
 • definiowanie szablonów decyzji i pism,
 • definiowanie szablonów numeracji urzędowej wniosków i decyzji.

Ponadto system zapewnia:

 • tworzenie i aktualizację słowników:
  • dostawców energii,
  • banków,
  • miejscowości i ulic,
  • rodzajów spraw i czynności,
 • korektę karty wypłat,
 • wydruk wprowadzonych korekt,
 • wykaz osób, których dane są przekazane odbiorcom,
 • wprowadzenie zmiany sposobu odbioru dodatku,
 • obsługę metryki spraw.

System jest wykonany w wersji sieciowej, z wykorzystaniem technologii:

 • baza danych: FireBird,
 • język programowania: Delphi,
 • system operacyjny: Windows/Linux
Strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji tutaj. x