Dodatki mieszkaniowe

System DODATKI MIESZKANIOWE przeznaczony jest do obsługi wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wspomagający realizację zadań określonych Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych. System dedykowany jest dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych.

Funkcjonalność systemu:

 • prowadzenie pełnej ewidencji wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • wystawianie decyzji przyznających, zmieniających, odmownych, wstrzymujących,
 • naliczanie list wypłat przyznanych dodatków mieszkaniowych,
 • prowadzenie ewidencji kart wypłat oddzielnie dla każdego wnioskodawcy,
 • prowadzenie ewidencji zarządców i banków,
 • tworzenie statystyk przyznanych i wypłaconych dodatków mieszkaniowych.

Zakres funkcjonalny

1. Wnioski/Decyzje:

 • rejestracja wniosków o dodatek mieszkaniowy,
 • wyliczenie należnego dodatku mieszkaniowego,
 • wydruk decyzji przyznającej, odmownej oraz rozliczenie,
 • poprawa danych we wprowadzonych wnioskach poprzez zmianę sytuacji,
 • przeglądanie ewidencji wniosków według zadanego kryterium,
 • wstrzymanie wypłaty,
 • zatwierdzanie decyzji.

2. Rozliczenie świadczeń:

 • w zakresie list wypłat bieżących:
 • naliczanie listy wypłat dodatków,
 • przeglądanie listy wypłat,
 • wydruk listy wypłat wg:
  • zarządców (płatne na konto),
  • płatne na konto osobiste,
  • płatne w kasie,
  • płatne przekazem,
 • w zakresie list wyrównań wykonywane są funkcje jak dla list bieżących z możliwością wyboru:
  • zbiorczo,
  • indywidualnie,
 • zamknięcie miesiąca,
 • wykaz list,
 • generowanie danych do przelewów z wybranych list.

3. Wyszukiwania/Wydruki:

 • wykaz osób,
 • wykaz decyzji,
 • wykaz wniosków wg zarządców,
 • zestawienie wypłaconych dodatków wg ulic,
 • zestawienie wniosków.

4. Statystyka:

 • statystyki wniosków,
 • statystyki przyznanych/wypłaconych dodatków,
 • SG Dział 12,
 • monitoringu mieszkaniowego,
 • realizacji dodatków za okres,
 • symulacja dla zmiany ograniczenia wysokości dodatku,
 • statystyka gospodarstw wg. średniego dochodu na osobę.

Ponadto system zapewnia:

 • tworzenie i aktualizację słowników:
 • zarządców i podmiotów,
 • miejscowości i ulice,
 • rodzaj wydatków,
 • źródła dochodów,
 • korektę karty wypłat,
 • wydruk wprowadzonych korekt,
 • wprowadzenie zmiany odbierającego dodatek,
 • symulację wzrostu wartości dodatków,
 • obsługa metryki sprawy.

System jest wykonany w wersji sieciowej, z wykorzystaniem technologii:

 • baza danych: Firebird,
 • język programowania: Delphi,
 • system operacyjny: Windows.