Kasa Urzędu

Aplikacja KASA Urzędu jest specjalizowanym modułem obsługi kasy urzędu. Pozwala na przyjmowanie wpłat oraz dokonywanie wypłat z kasy urzędu. W przypadku realizacji wpłaty podatkowej poprzez powiązanie z systemami PODATKI i OPŁATY LOKALNE oraz F-K posiada informacje o stanie zobowiązań danego podatnika ze wskazaniem jego rodzaju. Aplikacja umożliwia bieżącą kontrolę stanu kasy urzędu - istnieje możliwość uzyskania informacji o wysokości przyjętych wpłat dla poszczególnych podatków i opłat.


Realizuje następujące funkcje:

 • informacja o stanie zobowiązań danego podatnika ze wskazaniem jego rodzaju - wyświetlane są informacje o zobowiązaniach w podziale na:
  • przypis,
  • wpłaty,
  • nadpłata / zaległość na 1 styczeń danego roku oraz bieżąca,
  • umorzenia,
  • zaniechania,
  • przypis korekcyjny,
 • przyjęcie wpłaty podatkowej z automatycznym zarejestrowaniem jej na karcie podatnika - w trakcie operacji naliczane są automatycznie należne odsetki od wpłat dokonywanych po terminie płatności,
 • operacje wpłat i wypłat nie związanych z podatkami,
 • obsługa wpłat bezgotówkowych z wykorzystaniem terminala,
 • automatyczne księgowanie operacji kasowych na kartotekach podatników w systemie PODATKI  i OPŁATY LOKALNE oraz kontach 221 w systemie F-K,
 • emisja pokwitowań,
 • emisja KP i KW,
 • emisja raportów kasowych.
Strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji tutaj. x