Podatki i opłaty lokalne

Obsługa podatków i opłat w systemie GMINA prowadzona jest przez aplikację PODATKI I OPŁATY LOKALNE i obejmuje:

 • podatek od nieruchomości,
 • podatek od środków transportowych,
 • podatek rolny\leśny\łączne zobowiązanie pieniężne,
 • pozostałe podatki i opłaty (za sprzedaż mienia, użytkowanie wieczyste gruntów, przedszkola, żłobki, dzierżawy, za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne).

W aplikacji rejestrowane są dane o przypisach za dany rok podatkowy oraz emitowane są:

 • decyzje podatkowe w formie papierowej i elektronicznej (e-decyzji),
 • upomnienia,
 • wezwania do zapłaty,
 • tytuły wykonawcze,
 • bankowe dowody wpłaty,
 • informacja o zmianie rachunku bankowego,
 • zestawienia wpłat i przypisów,
 • zestawienia nadpłat i zaległości
 • rejestr przypisów i odpisów,
 • rejestry wymiarowe decyzji papierowych i e-decyzji.

Aplikacja zapewnia prowadzenie elektronicznego archiwum decyzji podatkowych. W celu usprawnienia obsługi wpłat kasowych oraz automatyzacji procesu potwierdzania decyzji podatkowych aplikacja posiada funkcjonalność w zakresie drukowania decyzji z kodem paskowym. Ponadto zapewnia obsługę eDeklaracji podatkowych złożonych przez podatnika za pośrednictwem portalu ePUAP. Umożliwia również wysyłanie e-decyzji na portal ePUAP oraz maili do podatników z informacją o zbliżającym się terminie płatności raty. W aplikacji istnieje możliwość automatycznego księgowania przypisów do F-K na podstawie decyzji podatkowych (potwierdzonych) oraz korekt tych decyzji z danego roku. Istnieje również możliwość automatycznego zasilenia kartotek podatników przypisami z  modułu  FAKTUROWANIE na podstawie wprowadzonych faktur (odbywa się to z poziomu modułu FAKTUROWANIE).Przypisanie do poszczególnych numerów hipotecznych nieruchomości odpowiednich numerów obrębów i działek geodezyjnych, pozwala na automatyczne powiązanie podatku od nieruchomości z Ewidencją gruntów. Na podstawie wprowadzonych danych o podatnikach i ich stanie posiadania istnieje możliwość wyprowadzenia pliku XML do programu IPE-PN. Aplikacja pozwala na uzyskanie informacji o jaką kwotę na podatkach rolnym, od nieruchomości oraz od środków transportowych zmniejszony został w Urzędzie podatek z powodu zastosowania stawek podatkowych niższych niż maksymalne. Informacja ta wykorzystana jest do sprawozdań o uszczupleniach.

Aplikacja Podatki i opłaty lokalne współpracuje z systemem obiegu dokumentów eKancelaria w zakresie przesyłania decyzji podatkowych, upomnień oraz paczek tytułów wykonawczych. Kontakt z system eKancelaria jest obustronny – odnotowane w eKancelarii zwrotne potwierdzenia odbioru mogą zostać automatycznie zaczytane do systemu Gmina.
Podatki i opłaty lokalne współpracują również z systemem GOMIG (producent ARISCO) odnośnie automatycznego zaczytywania przypisów/odpisów  w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aplikacja obsługuje płatności masowe.