Pakiet usług internetowych

MAXI

- pow. 20 kont pocztowych
- pow. 300 MB powierzchni do wykorzystania
- 1 baza danych MySQL
- serwer WWW

USŁUGI GŁÓWNE
- Nieograniczona ilość subdomen we własnych domenach
DOSTEP DO SERWERA
- Dostęp przez FTP
- poczta via www
BEZPIECZEŃSTWO
- Codzienna kopia bezpieczeństwa
- Blokada niechcianej poczty
- Katalogi i strony chronione hasłami
- Pełne logi serwera
- HTTPS (łącze szyfrowane)
- Całodobowy nadzór techniczny administratora
- Zdefiniowany system firewall
DOSTĘPNE NARZĘDZIA
- PHP3, PHP4, PHP5
- Bazy danych MySQL
- Możliwość umieszczania własnych skryptów cgi
USŁUGI DODATKOWE
- Nieograniczona ilość aliasów pocztowych
- Pełna pula nazw aliasów pocztowych w każdej domenie

Cena 600 netto/rok

Formularz kontaktowy

   

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administratora możliwy jest listownie na adres siedziby Spółki, elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firmy, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www oraz w celu jej hostowania.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.