UPOMNIENIA/TYTUŁY WYKONAWCZE

Moduł obsługi UPOMNIEŃ PODATKOWYCH i TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH jest integralną częścią systemu PODATKI i OPŁATY LOKALNE. Wspomaga kontrolę terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych wobec Urzędu. Umożliwia wystawianie i prowadzenie ewidencji upomnień oraz tytułów wykonawczych.

Realizuje następujące funkcje:

 • generowanie upomnień
 • prowadzenie ewidencji wystawionych upomnień,
 • odnotowanie daty doręczenia upomnienia,
 • wydruki z ewidencji upomnień wg podanego kryterium,
 • analiza kosztów upomnień zapłaconych i niezapłaconych,
 • generowanie tytułów wykonawczych,
 • wprowadzanie danych o Urzędach Skarbowych,
 • automatyczne zaczytywanie podstaw prawnych,
 • podpisywanie tytułów wykonawczych e-podpisem,
 • generowanie informacji do urzędu skarbowego w formie elektronicznej i papierowej,
 • prowadzenie ewidencji przesyłek tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego,
 • drukowanie ewidencji przesłanych tytułów
 • automatyzacja wysyłki paczki tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego w połączeniu z programem  eKancelaria,
 • wyszukiwanie upomnień i tytułów wykonawczych wg dowolnie podanego kryterium,
 • export wygenerowanych tytułów wykonawczych do programu Taxi+.