UPOMNIENIA/TYTUŁY WYKONAWCZE

Moduł obsługi UPOMNIEŃ PODATKOWYCH i TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH jest integralną częścią systemu PODATKI. Wspomaga kontrolę terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych wobec Urzędu. Umożliwia wystawianie i prowadzenie ewidencji upomnień oraz tytułów wykonawczych. Realizuje następujące funkcje:

  • prowadzenie ewidencji wystawionych upomnień,
  • odnotowanie daty doręczenia upomnienia,
  • wydruki z ewidencji wg podanego kryterium,
  • wydruki tytułów wykonawczych oraz ewidencji tytułów,
  • wprowadzanie danych o Urzędach Skarbowych,
  • definiowanie podstaw prawnych,
  • wyszukiwanie upomnień i tytułów wykonawczych wg dowolnie podanego kryterium,
  • sporządzanie wysyłki tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego i prowadzenie ewidencji przesyłek,
  • drukowanie ewidencji przesłanych tytułów,
  • wydruk informacji do urzędu skarbowego.