Fakturowane

Aplikacja  FAKTUROWANIE jest przeznaczona do wystawiania i ewidencjonowania dokumentów sprzedaży (faktur VAT, faktur korygujących, rachunków uproszczonych, faktur zaliczkowych, paragonów) za dowolne towary i usługi, dokumentów korygujących oraz generowania zestawień sprzedaży VAT. Posiada przyjazny w obsłudze dla użytkownika interfejs graficzny.

Wszelkie informacje wykorzystywane w aplikacji są rozmieszczone w słownikach. System umożliwia definiowanie i przechowywanie dowolnych danych dotyczących przedmiotów fakturowania, decyzji, umów oraz kontrahentów.

Numeracja faktur prowadzona jest narastająco w bieżącym roku w formacie: [skrót nazwy komórki organizacyjnej wystawiającej dokument / jednostka organizacyjna / kolejny nr faktury / rok bieżący]. Opcjonalnie możliwe jest wykazywanie  numeru w miesiącu/ miesiąc. Możliwe jest ustawienie własnego schematu budowy numeru faktury. Numeracja jest odrębna dla poszczególnych jednostek organizacyjnych, a w ramach jednostek także dla komórek.

FAKTUROWANIE jest programem wielostanowiskowym (sieciowym). Praca może odbywać się jednocześnie dla kilku zdefiniowanych w słowniku jednostek organizacyjnych. Dla każdej jednostki prowadzona jest odrębna ewidencja.

Aplikacja współpracuje z wybranymi drukarkami fiskalnymi.

Realizuje następujące funkcje:

 • rejestr umów dzierżawnych i innych,
 • prowadzenie słowników: stawek VAT, cenników, jednostek czasu i miar, sposobów płatności faktur i innych,
 • wystawianie faktur VAT (faktury jednorazowe i cykliczne),
 • wystawianie i wysyłka faktur elektronicznych (pdf),
 • wystawianie faktur korygujących,
 • wystawianie faktur zaliczkowych,
 • wystawianie rachunków uproszczonych,
 • automatyczne przypisanie zafakturowanych kwot na odpowiednich kontach w F-K i wpisanie do rejestru sprzedaży,
 • wystawianie faktur cyklicznych z tytułu dowolnej opłaty Skarbu Państwa/Podatku lub opłaty z automatycznym przeniesieniem przypisu na kartotekę płatnika,
 • wydruk rejestru sprzedaży za wybrane okresy (również lata ubiegłe) z możliwością wyselekcjonowania dowolnej opłaty,
 • archiwizacja i obsługa faktur z lat ubiegłych,
 • możliwość współpracy z drukarką fiskalną,
 • tworzenie JPK_FA,
 • generowanie plików XML do wysyłki na Platformę Elektronicznego Fakturowania  PEF.