Płace

Aplikacja PŁACE pozwala na prowadzenie aktualizacji danych płacowych pracowników (przeszeregowania), przeglądanie informacji o pracowniku w zakresie danych:

 • osobowych,
 • z angażu:
  • aktualne/historia,
 • karty wynagrodzeń.

Funkcja obsługi list płac zapewnia możliwość tworzenia list płac podstawowych i dodatkowych w zakresie:

 • obsługi kart pracy,
 • generowania list,
 • tworzenia i edycji list,
 • rozliczania list,
 • przeglądania list,
 • wydruków takich jak: listy wypłat, paski, zestawienia potrąceń, do banków, składek na ubezpieczenia społeczne, itp.

Aplikacja posiada funkcje umożliwiające zamknięcie i rozliczenie miesiąca z uwzględnieniem tworzenia zestawień:

 •  zestawienie wypłaconych wynagrodzeń wg składników,
 •  wg kont kosztów,
 •  polecenia księgowania oraz zaksięgowanie do systemu F-K,
 •  rozliczenia z ZUS.

Obsługa bezosobowego funduszu płac jest możliwa poprzez funkcję zleceń, która pozwala na prowadzenie ewidencji zleceniobiorców, obsługę kart pracy, tworzenie i edycję list, konieczne wydruki. Aplikacja PŁACE zabezpiecza tworzenie i wydruk deklaracji podatkowych takich jak: PIT- 4, PIT-8A, PIT-8B i PIT-11 - wraz z ewidencją wystawionych PIT oraz naliczaniem i wydrukiem zbiorczym oraz PIT-40.

Ponadto aplikacja tworzy szereg zestawień w oparciu o wprowadzone kryteria, m.in.:

 • wydruk kartoteki pracowniczej,
 • wydruk danych z angażu,
 • wykaz osób przekraczających progi podatkowe,
 • tworzenie planu wynagrodzeń,
 • analizy płac wg składników,
 • zaświadczenia o zarobkach,
 • zestawienie obniżonych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • robocizna wg zleceń,
 • wykaz osób przekraczających podstawę składek emerytalno - rentowych.