Płace

Aplikacja PŁACE umożliwia wprowadzenie danych dotyczących informacji płacowych pracowników w zakresie:

 • bankowych kont osobistych pracowników
 • urzędów skarbowych pracowników,
 • grup pracowników oraz przynależności do nich
 • dodatków/potrąceń pracowników.

System obsługuje zagadnienia związane z naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń w zakresie list podstawowych, dodatkowych, zleceń i ZUS. Posiada możliwość zdefiniowania wszelkiego rodzaju składników płacowych (dodatków i potrąceń).

Funkcjonalność aplikacji zapewnia automatyczne naliczanie podstaw do zwolnień lekarskich, a także podstawy do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. System posiada kontrolę w zakresie przekraczania podstawy składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, a także przekraczanie progu podatkowego w danym roku.

Funkcja obsługi list płacowych umożliwia przeglądanie naliczonych list płac, a także możliwość nanoszenia zmian na naliczoną listę płac.

Aplikacja pozwala na tworzenie szeregu wydruków i zestawień:

 • emisja list płacowych (listy uproszczone i rozszerzone),
 • paski pracowników,
 • emisja list do banków,
 • zestawienia miesięczne (zestawienie wypłaconych wynagrodzeń),
 • dane do PIT-4 i PIT-8AR miesięczne,
 • zestawienia bieżące (kartoteka płacowa pracownicza, kartoteka podatkowa, zestawienie składników płacowych, zaświadczenie o zarobkach),
 • karta zasiłkowa ZUS,
 • inne.

System PŁACE posiada funkcje związane z tworzeniem plików z przelewami do banku, a także generowanie deklaracji miesięcznych do Systemu PŁATNIK.

Aplikacja posiada funkcje umożliwiające zamknięcie i rozliczenie miesiąca z uwzględnieniem automatycznego księgowania list do systemu F-K.

System PŁACE zabezpiecza tworzenie i wydruk deklaracji podatkowych takich jak: PIT- 4, PIT-8AR, PIT-8C i PIT-11, PIT-40, PIT-R. Ponadto aplikacja daje możliwość tworzenia deklaracji w postaci plików XML, a następnie ich automatyczną wysyłkę drogą elektroniczną.