Fakturowanie

Aplikacja FAKTUROWANIE jest przeznaczona do wystawiania i ewidencjonowania dokumentów sprzedaży (faktur VAT, faktur korygujących, rachunków uproszczonych, faktur zaliczkowych, paragonów) za dowolne towary i usługi, dokumentów korygujących oraz generowania zestawień sprzedaży VAT. Pozwala na wystawienie faktur z oznaczeniem MPP, a także przypisywanie właściwych kodów GTU, oznaczeń dowodów sprzedaży, oznaczeń dotyczących procedur. Umożliwia wystawienie faktury dla kontrahentów zagranicznych lub na wielu nabywców. Daje możliwość umieszczenia klauzuli RODO albo innych stałych informacji na każdym dokumencie. Posiada przyjazny w obsłudze dla użytkownika interfejs graficzny.

Wszelkie informacje wykorzystywane w aplikacji są rozmieszczone w słownikach. System umożliwia definiowanie i przechowywanie dowolnych danych dotyczących przedmiotów fakturowania, decyzji, umów oraz kontrahentów.

Numeracja faktur prowadzona jest narastająco w bieżącym roku w formacie :  [skrót nazwy komórki organizacyjnej wystawiającej dokument / jednostka organizacyjna / kolejny nr faktury / rok bieżący]. Opcjonalnie możliwe jest wykazywanie  numeru w miesiącu/ miesiąc. Możliwe jest ustawienie własnego schematu budowy numeru faktury. Numeracja jest odrębna dla poszczególnych jednostek organizacyjnych, a w ramach jednostek także dla komórek.

Fakturowanie jest programem wielostanowiskowym (sieciowym). Praca może odbywać się jednocześnie dla kilku zdefiniowanych w słowniku jednostek organizacyjnych. Dla każdej jednostki prowadzona jest odrębna ewidencja.

Aplikacja współpracuje z wybranymi drukarkami fiskalnymi.

Realizuje następujące funkcje:

 • rejestr umów dzierżawnych i innych,
 • prowadzenie słowników: stawek VAT, cenników, jednostek czasu i miar, sposobów płatności faktur i innych,
 • wystawianie faktur VAT (faktury jednorazowe i cykliczne),
 • wystawianie i wysyłka faktur elektronicznych (pdf),
 • wystawianie faktur korygujących,
 • wystawianie faktur zaliczkowych
 • wystawianie rachunków uproszczonych
 • automatyczne przypisanie zafakturowanych kwot na odpowiednich kontach w F-K, wpisanie do rejestru sprzedaży oraz JPK_V7M , JPK_V7K
 • wystawianie faktur cyklicznych z tytułu dowolnej opłaty Skarbu Państwa/Podatku lub opłaty z automatycznym przeniesieniem przypisu na kartotekę płatnika,
 • wydruk rejestru sprzedaży za wybrane okresy (również lata ubiegłe) z możliwością wyselekcjonowania dowolnej opłaty,
 • archiwizacja i obsługa faktur z lat ubiegłych,
 • możliwość współpracy z drukarką fiskalną.
 • tworzenie JPK_FA
 • generowanie plików XML do wysyłki na Platformę Elektronicznego Fakturowania  PEF.
Strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji tutaj. x