Fakturowanie

Aplikacja Fakturowanie daje możliwość wystawiania faktur VAT za dowolne towary i usługi. Obsługuje podatników będących w ewidencji modułu OPŁATY SKARBU PAŃSTWA  oraz kontrahentów z zewnątrz (krajowych i zagranicznych).

Realizuje następujące funkcje:

  • rejestr umów dzierżawnych i innych,
  • prowadzenie słowników: stawek VAT, cenników, jednostek czasu i miar, sposobów płatności faktur i innych,
  • wystawianie faktur VAT (faktury jednorazowe i cykliczne),
  • wystawianie i wysyłka faktur elektronicznych,
  • wystawianie faktur korygujących,
  • automatyczne przypisanie zafakturowanych kwot na odpowiednich kontach w F-K,
  • wystawianie faktur cyklicznych z tytułu dowolnej opłaty Skarbu Państwa z automatycznym przeniesieniem przypisu na kartotekę płatnika,
  • wydruk rejestru sprzedaży za wybrane okresy (również lata ubiegłe) z możliwością wyselekcjonowania dowolnej opłaty,
  • archiwizacja i obsługa faktur z lat ubiegłych,
  • możliwość współpracy z drukarką fiskalną.

W systemie przyjęto jednolitą numerację kolejno wystawianych faktur Vat i faktur korygujących. Numeracja prowadzona jest narastająco w jednym roku kalendarzowym osobno w każdej jednostce organizacyjnej. Numerowanie paragonów fiskalnych rozpoczyna się w momencie fiskalizacji drukarki i jest kontynuowane przez wszystkie lata współpracy z systemem.