Zadania i polecenia

Umożliwia tworzenie, modyfikację oraz przekazywanie pracownikom do realizacji zadań i poleceń wraz z określeniem terminów na realizację zadania i polecenia.

Funkcjonalność:

◾ tworzenie, modyfikowanie i przekazywanie użytkownikom zadań i poleceń do realizacji,

◾ definiowanie terminu realiacji zadań i poleceń,

◾ monitorowanie stanu realizacji zdań i poleceń,

◾ możliwość wyszukiwania zadań i poleceń według różnych kryteriów,

◾ drukowanie raportów i formularza dot. zadań i poleceń.