Rejestry dodatkowe

Rejestry dodatkowe pozwalają na ewidencję szczególnych dokumentów i zdarzeń w rejestrach elektronicznych w miejsce rejestrów papierowych co zdecydowanie ułatwia pracę z dokumentami w szczególności wyszukiwaniem dokumentów.

Funkcjonalność:

 • ewidencjonowanie pism i zdarzeń o różnym charakterze i ich odwzorowań cyfrowych w rejestrach dedykowanych,
 • nadawanie uprawnień do edycji, anulowania, wglądu do rejestrów i pozycji w rejestrach,
 • możliwość przeglądania pozycji w rejestrach, przeszukiwania wg. różnych kryteriów,
 • możliwość raportowania w rejestrach dodatkowych wg. różnych kryteriów,
 • 36 gotowych wzorów rejestrów dodatkowych np.
  • umów,
  • faktur,
  • uchwał,
  • zarządzań,
  • upoważnień,
  • uchwał,
  • interpelacji,
  • posiedzeń,
  • deklaracji,
  • stowarzyszeń...
 • możliwość utworzenia dowolnej ilości rejestrów dodatkowych wg. wzoru,
 • możliwość zamówienia dowolnego rejestru dodatkowego wg. nowych wytycznych..