Raporty

Generowanie raportów, wykazów, zestawień dotyczących korespondencji, spraw, wysyłek pocztowych (koperty, zwrotki, PKN), wysyłek ePUAP.

Funkcjonalność:

 • raporty dotyczące korespondencji przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej,
  • dzienniki korespondencyjne,
  • wykazy pozycji w rejestrach,
  • zestawienia dla poczty/kuriera,
  • raporty wysyłek na ePUAP,
 • raporty dotyczące spraw,
 • raporty ilościowe,
 • raporty dzienne,
 • wykazy ponagleń,
 • raporty dowolnie definiowane.
Strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji tutaj. x