MONITOROWANIE REALIZACJI BUDŻETU

MONITOROWANIE REALIZACJI BUDŻETU to portal budżetowy, który dzięki wykorzystaniu technologii internetowej zapewnia możliwość monitorowania realizacji planu budżetowego przez kierownictwo podległych jednostek organizacyjnych oraz wydziały urzędu z dowolnego miejsca.

Na portalu w ramach jednostki organizacyjnej mamy możliwość analizowania planu  w zakresie dochodów i wydatków w wybranej przez użytkownika szczegółowości (dział, rozdział, paragraf, rodzaj zadania, dysponent, plan, wykonanie).

Użytkownik decyduje o prezentacji kolumn w zakresie planu, wykonania, zaangażowania, pozostało i procentu wykonania. W ramach prezentowanego wykonania dla poszczególnych klasyfikacji budżetowych istnieje możliwość prezentacji poszczególnych dokumentów księgowych składających się na dane wykonanie. Dane na portalu prezentowane są w formie  tabeli lub  wykresu.

Strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji tutaj. x