Ocena pracowników samorządowych

Umożliwia usprawnienie oceniania pracowników samorządowych zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1458).

Funkcjonalność:

  • ewidencja planu (terminów) ocen dla poszczególnych pracowników,
  • wybór kryteriów ocen dla poszczególnych pracowników,
  • ewidencja ocen dla wybranych wcześniej kryteriów dla poszczególnych pracowników,
  • drukowanie wypełnionych arkuszy ocen do podpisu, do akceptacji przez kierownika jednostki oraz zapoznania się przez ocenianego pracownika,
  • drukowanie wypełnionych arkuszy ocen wraz z wynikami ocen do podpisu oraz do zapoznania się przez ocenianego pracownika,
  • archiwizacja wprowadzonych ocen,
  • wyszukiwanie wprowadzanych ocen,
  • przypominanie komunikatami systemowymi o zbliżającym się kolejnym terminie oceny dla poszczególnego pracownika.

Dzięki wykorzystaniu modułu do Oceny Pracowników i przygotowanych przez nas okien i formularzy okresowe oceny pracowników samorządowych będą łatwiejsze. Dzięki komunikatom przypominającym o zbliżającym się terminie oceny ocena będzie przeprowadzona w terminie zgodnym z rozporządzeniem (co najmniej raz na 2 lata) i będzie sporządzana przez bezpośredniego przełożonego ocenianej osoby. Dzięki archiwizacji ocen osoba oceniająca będzie mogła w dowolnym momencie przejrzeć już zaewidencjonowane oceny.

Przygotowane wydruki pozwolą na przekazanie do podpisu kierownikowi jednostki jak i osobie ocenianej arkusza okresowej oceny w formie papierowej.

Strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji tutaj. x