Obsługa Rady Miasta/Gminy/Powiatu

Jednym z modułów dodatkowych jest Obsługa Rady. Umożliwia on obsługę Rad Gmin, Miast oraz Powiatów w zakresie ewidencji radnych, ewidencji organów dotyczących Rady, obsługi posiedzeń oraz obsługi rejestrów Rady.

Funkcjonalność:

  • ewidencja Radnych,
  • statystyki do GUS dot. Radnych,
  • ewidencja Organów Rady,
  • obsługa posiedzeń,
  • generowanie zawiadomień, list obecności, rozliczanie diet,
  • ewidencja korespondencji Rady,
  • rejestry interpelacji; projektów uchwał; uchwał; wniosków dot. Rady; skarg dot. Rady.