Korespondencja i sprawy

Podstawowy trzon aplikacji eKancelaria KORESPONDENCJA umożliwia pracę z dokumentem papierowym jaki dokumentem elektronicznym np. ePUAP, email zarówno w trybie EZD jak i tradycyjnym ze wsparciem systemu informatycznego.

Funkcjonalność:

 • rejestrowanie pism przychodzących, wychodzących i wewnętrznych do różnych rejestrów korespondencji,
 • rejestrowanie pism papierowych, elektronicznych z ePUAPu, e-faktur i dokumentów elektronicznych PEF oraz poczty elektronicznej w jednolity sposób,
 • tworzenie wspólnej bazy klientów przy rejestracji pism i spraw,
 • dołączanie treści dokumentów w formie elektronicznej z automatu, z pliku, z szablonów i ze skanera,
 • wielopoziomowa dekretacja i przekazywanie pism do podległych komórek organizacyjnych i pracowników wraz z adnotacjami i uwagami z dekretacji,
 • możliwość zwrotu niewłaściwie zadekretowanego i przekazanego pisma,
 • możliwość tworzenia dowolnej ilości kopii pisma,
 • możliwość wysyłki plików JPK i VAT7,
 • automatyczna rejestracja historii pisma, możliwość dodania dodatkowych wpisów do historii pisma,
 • możliwość wyszukiwania pism według różnych kryteriów,
 • możliwość anulowania pism,
 • rejestrowanie spraw w oparciu o pisma przychodzące, wychodzące i wewnętrzne,
 • automatyczna numeracja spraw według zdefiniowanej struktury znaku sprawy,
 • klasyfikowanie spraw zgodnie z rzeczowym wykazem akt,
 • możliwość wyszukiwania spraw według różnych kryteriów,
 • automatyczna rejestracja historii sprawy, możliwość dodania dodatkowych wpisów do historii sprawy,
 • automatyczne generowanie metryki sprawy,
 • integracja z Biuletynem Informacji Publicznej,
 • integracja z ePUAPem w zakresie odbioru i wysyłki pism :
  • z podpisem elektronicznym,
  • z profilem zaufanym,
  • bez podpisu
 • możliwość integracji z wieloma składami ePUAP wraz z nadaniem uprawnień do wielu składów (domyślny/ESP/...).