Kadry

Aplikacja KADRY umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji pracowników obejmującej:

 • dane osobowe,
 • dane adresowe,
 • wykształcenie,
 • dane o zatrudnieniu,
 • dane z angażu,
 • ewidencja czasu pracy,
 • uprawnienia emerytalne,
 • staż pracy,
 • legitymacje ubezpieczeniowe i służbowe,
 • służba wojskowa,
 • inne dane,
 • dane do ZUS,
 • rodzina pracownika,
 • badania lekarskie,
 • szkolenia,
 • świadczenia socjalne,
 • nagrody / odznaczenia,
 • kary.

Program umożliwia ewidencjonowanie przeszłości zawodowej pracowników:

 • stażu pracy,
 • zajmowanych stanowisk,
 • charakteru poprzedniej pracy,
 • określenia okresów nieskładkowych.

Aplikacja umożliwia ewidencję czasu pracy (nieobecności, delegacji, urlopy) wraz z wydrukiem obowiązujących kart. Pozwala również na szczegółową obsługę urlopów w zakresie:

 •  planowanie urlopów,
 •  wykorzystanie,
 •  rozliczenie urlopów.

Ponadto KADRY posiadają funkcję wyliczenia stażu pracowników (różnego rodzaju), na podstawie którego umożliwia wyszukiwanie osób uzyskujących uprawnienia emerytalne w podanym okresie wg wybranych przepisów. Na podstawie stażu również istnieje możliwość wyliczenia nagrody jubileuszowej pracowników. W programie istnieje możliwość drukowania m.in.: umowy o pracę, świadectwa pracy, angażu, itp. Aplikacja wykorzystuje szereg słowników zawierających kody i nazwy elementów potrzebnych dla funkcjonowania systemu.